Video

Prof. Hendrik Floris Cohen

Bijzonder hoogleraar in de vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap

Presentatiedatum: 13 oktober 2021
Titel: Isaac Newton.


Professor Cohen studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en studeerde in 1970 af in de sociaaleconomische geschiedenis met als bijvak geschiedenis van de natuurwetenschap. Na een 20-jarig hoogleraarschap aan de Universiteit Twente werd hij in 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

De lezing gaat over de wording van Newtons boek “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” uit 1687, kortweg Principia genoemd. Newton werd met dit werk, waarin hij zijn ontdekking van de zwaartekracht heeft neergelegd, de grondlegger van de klassieke mechanica.
Maar hoe is die ontdekking in haar werk gegaan? En wat verstond Newton eigenlijk onder ‘kracht’? En hoezo was dat in zijn tijd zo’n bij uitstek betwist, ja dubieus begrip? Op weg naar een antwoord op die vragen ontkomen we er niet aan ook een serieuze blik te werpen op Newtons theologische en alchemistische inzichten en bezigheden.

Stadsmunt AppingedamStadsmunt voor SWSEUitgereikt aan SWSEDamster Stadsmuntdd 3 oktober 2018