Video

Läslo Evers

Hoofd van de afdeling R & D Seismologie en Akoestiek bij het KNMI en hoogleraar Seismo-Acoustics aan de TU Delft.

Presentatiedatum: 6 juni 2018
Titel: Een overzicht van aardbevingen in Nederland.


In Nederland komen zowel natuurlijke als geïnduceerde bevingen voor. De natuurlijke bevingen zijn het gevolg van de platentektoniek en treden in het zuiden van Nederland op. De geïnduceerde bevingen zijn het gevolg van menselijk handelen en komen voor bij de gasvelden in het noorden van Nederland.
De natuurlijke beving op 13 april 1992 in Roermond had een magnitude van 5,8 op de Schaal van Richter (SvR) en vond plaats op 17 km diepte. De zwaarste geïnduceerde beving op 16 augustus 2012 nabij Huizinge (Gr) had weliswaar een geringere magnitude van 3,6 SvR maar leidde toch tot schade omdat de beving op 3 km diepte dichter bij het aardoppervlak plaats vond.

Naast aardbevingen in Nederland is het KNMI ook verantwoordelijk voor de veiligheid op de Caribische BES eilanden waar vulkanisme, natuurlijke seismiciteit en tsunami's een bedreiging vormen. De wereld wordt ook in de gaten gehouden op nucleaire testexplosies. Als deze ondergronds gedaan worden, leidt dit tot een soort aardbeving. Maar ook atmosferische testen en onderwater explosies worden met een netwerk van microfoons gemonitord. In deze lezing zal ingegaan worden op de verschillende bronnen en oorzaken van trillingen, en hoe deze gemeten kunnen worden.

 

Stadsmunt AppingedamStadsmunt voor SWSEUitgereikt aan SWSEDamster Stadsmuntdd 3 oktober 2018