De Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond organiseert op woensdag 13 december  een lezing voor donateurs en belangstellenden met als titel:

“Over de rol van waterstof in melkwegstelsels”

De lezing wordt gegeven door Thijs van der Hulst en wordt gehouden in Passe Partout, Opwierderweg 57 in Appingedam . Aanvang 19:30 uur.

Thijs van der Hulst werd na zijn doctoraal studie in 1977 aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij promoveerde op het proefschrift “ Distribution and Motions of Neutral Hydrogen in the Interacting Galaxy pairs NGC 4038/39 and NGC 3031/77”, postdoc op het National Radio Astronomy Observatory en vervolgens staflid aan de universiteit van Minnesota.  In die periode verrichtte hij onderzoek met de toen nieuwe Very Large Array in New Mexico.In 1982 keerde hij terug naar Nederland om met de Westerbork Radio Telescoop (WSRT) zijn onderzoek naar waterstof in en rond melkwegstelsels voort te zetten. In 1988 werd hij staflid  aan het Kapteyn Instituut in Groningen waar hij in 2001 tot hoogleraar werd benoemd.  In 2018 ging hij met emeritaat, maar is nog steeds bij onderzoeksprojecten betrokken. Van zijn hand verschenen in de vakbladen meer dan 400 publicaties. Voor zijn bijdragen aan de radioastronomie werd Van der Hulst in 2011 tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw benoemd.

De hoeveelheid waterstof in het heelal is bepalend voor het aantal sterren in melkwegstelsels en  hoe melkwegstelsels worden gevormd. Daarbij wordt de evolutie van melkwegstelsels mede bepaald door de gemiddelde dichtheid van waterstof in de omgeving waarin ze zich bevonden. De evolutie van melkwegstelsels verloopt in ‘dichtbevolkte’ gebieden anders dan in de meer ‘verlaten’ delen van het heelal. Het waarnemen van neutraal waterstof en de processen die hierbij een rol spelen worden aan de hand van de nieuwste gegevens uiteengezet.    

Categorieën: Lezing