Donateurs

De Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond is een non-profit organisatie die ten doel heeft de weer- en sterrenkunde en de daarmee verwante wetenschappen onder de aandacht van het publiek te brengen.
Hiertoe organiseert zij maandelijks lezingen op meteorologisch en astronomisch gebied, doet zij mee aan het organiseren van de jaarlijkse landelijke sterrenkijkdagen, organiseert waarneemacties en andere activiteiten op weer- en sterrenkundig gebied.

Draagt u de stichting een warm hart toe en wilt u het haar mogelijk maken haar activiteiten te blijven organiseren dan kan dat door middel van een donatie.

Wilt u regelmatig de door de stichting georganiseerde lezingen bijwonen wordt dan
voor minimaal 45 euro per jaar een vaste donateur
.

Vaste donateurs die jaarlijks het vastgestelde minimum bedrag doneren hebben gratis toegang tot lezingen en andere activiteiten van de stichting en krijgen van iedere lezing een aankondiging.

Wilt u vaste donateur worden geef dan uw email- en adresgegevens door aan Siert Klein van het secretariaat.

Donaties kunnen overgemaakt worden op
rekeningnr: NL19 ABNA 0402 3782 37

 

Stadsmunt AppingedamStadsmunt voor SWSEUitgereikt aan SWSEDamster Stadsmuntdd 3 oktober 2018