Woensdag 11 oktober 2023:

Het 45 jarig bestaan van de Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond

Op 11 oktober 2023 vierde de Stichting Weer- en Sterrenkunde haar 45 jarig bestaan met een feestelijk bijeenkomst in bowlingcentrum en buffetrestaurant Passe Partout in Appingedam.

Burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta sprak de jubilerende stichting toe waarbij hij wees op het belang van culturele instellingen die ook nog een educatieve functie nastreven. De medewerking van de stichting aan het tot stand komen van de toekomstige sterrenwacht op het terrein van de Eemsdelta campus is daar een voorbeeld van.

De toekomstige sterrenwacht

Hoe de bouw van dit prestigieuze project tot stand kwam werd in een helder betoog door Klaas Reinders, directeur Bouw en beheer Stichting VO Eemsdelta, aan een aandachtig luisterend publiek, uiteengezet. Een sterrenwacht op het campus terrein die een verbinding met de regio vormt maar eveneens een onderdeel wordt van de lessen natuurkunde in de Campus Eemsdelta. De positionering van de sterrenwacht op het terrein en niet in één der gebouwen heeft om meerdere redenen de voorkeur .Het wordt een koepel met twee vleugels ,een cilindervormig observatorium dat bestand tegen vandalisme en voor rolstoel studenten toegankelijk zal worden gemaakt. De uiteindelijke bouw zal ,zoals nu gepland, in het voorjaar van 2024 tot voltooiing komen. Het is het streven van de stichting om het toekomstige observatorium een zonnetelescoop aan te bieden waar de leerlingen in de lessen natuur- en scheikunde gebruik van kunnen maken. De voorzitter van SWSE Jans Engelhart gaf aan dat de nodige gelden naast een schenking van de stichting deels nog door sponsoring opgebracht zal moeten worden.

Aries van Calcar

De voorzitter van de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde , Aries van Calcar , hield tenslotte in het voorprogramma een betoog, doorspekt met anekdoten, hoe hij als oud-zeekapitein de liefde voor de sterrenkunde en het observeren van de sterren tot zijn hobby had gemaakt. Een eigenhandig ontworpen en gebouwd observatorium die een plekje kreeg in zijn achtertuin, wordt op avonden met een heldere lucht voor publiek opengesteld.

Tango Trio Corrientes

Wat nog te zeggen van het Tango Trio Corrientes die met hun wervelend optreden een gevarieerd programma van Argentijnse tango’s ten gehore gaven! Harry Dijkstra met zijn bandoneon, Klaas Dijkstra op de piano en Noémie Lak uit Hongarije op de viool wisten de toehoorders tot de laatste akkoorden te boeien.

Henk van de Hulst

Na de pauze hield Dirk van Delft, fysicus en oud-directeur van het Rijksmuseum Boerhaave een voordracht over de befaamde Nederlandse astronoom Henk van de Hulst ( 1918-2000 ). Zijn voorspelling van de 21 cm-waterstoflijn als meetbare kosmische straling bezorgde hem wereldfaam.

In een uiterst boeiend betoog liet van Delft het mens-zijn zien achter de wetenschapper Henk van de Hulst “Reiziger in het wereldruim”, zoals de titel van zijn boek aangeeft dat hij als biograaf van Henk van de Hulst over deze befaamde Nederlander schreef.