Het weer in 2009

Ook het jaar 2009 was weer een warm jaar. Slechts drie maanden daarvan waren aan de koude kant, namelijk januari, oktober en december. De maand april was uitzonderlijk warm met 8 warme dagen van minstens 20 graden, terwijl augustus eveneens erg warm was met een record hoge temperatuur op de 20ste van 34,4 graden. Ook november was drie graden te warm (boven het langjarig gemiddelde). Het jaar was iets aan de droge kant met 762 mm neerslag tegen normaal 812 mm. Verder was 2009 een zeer zonnig jaar met 1804 uren zon tegen normaal 1502 uren. De neerslag gegevens van Ten Post staan vermeld in onderstaande tabel, verder samengesteld door de overige waarnemers van de Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond. Formulieren voor het waarnemen en noteren van de neerslag hoeveelheden zijn verkrijgbaar via de webmaster. Let op: 1 cm sneeuw komt overeen met 1 mm water. De jarenlange neerslag gegevens zouden misschien gebruikt kunnen worden om mogelijke permanente plaatselijke verschillen in de provincie zichtbaar te maken. Misschien is er iemand die zich geroepen voelt om hiermee bezig te gaan. De Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond ziet uw aanmelding graag tegemoet. Stuur een e-mail naar de webmaster.Henk Veldman, Ten Post