Video

Richard Bintanja

Klimatoloog

Titel: Poolreizen en het Arctisch klimaat.
Deel A: Poolreizen: natuur,klimaat, avontuur en fictie.

Presentatiedatum: 7 november 2018.


Richard Bintanja studeerde af aan de Universiteit Utrecht
in Meteorology and Physical Oceanography (1990), waar hij promoveerde op het onderwerp Antarctische meteorologie en klimatologie (1995). Zijn wetenschappelijke loopbaan concentreert zich op het klimaat van beide poolgebieden, waarbij aanvankelijk meteorologische / glaciologische waarnemingen plaatsvonden tijdens verschillende veldcampagnes in de noordelijke en zuidelijke poolgebieden.  Hij publiceerde zijn werk in ongeveer 100 wetenschappelijke artikelen waaronder acht keer in spraakmakende tijdschriften zoals Nature. In  2017 werd hij benoemd tot honorair hoogleraar aan de universiteit van Groningen. Momenteel is hij verbonden aan het KNMI. Met zijn Antarctische reizen als inspiratiebron heeft hij enkele romans geschreven waarvan de zesde binnenkort in 2019 zal verschijnen.

In dit literaire deel van zijn lezing zal Richard Bintanja, met behulp van een combinatie van beelden (foto's) en tekstfragmenten, zijn roman Poolreizen op een  lichtvoetige manier doorkruisen waarbij de diverse aspecten van poolexpeditie(s) de revue zullen passeren. Tevens zal worden ingegaan op de wetenschappelijke vraagstellingen van de diverse expedities.

Na de pauze zal hij spreken over het veranderende noordpoolklimaat in al z'n aspecten, temperatuur, neerslag, zee-ijs.  Er wordt ingegaan op de belangrijkste processen, en de huidige stand van zaken. Tevens zullen veranderingen in het Arctische klimaat aan bod komen, zowel veranderingen in het (recente) verleden als toekomstverwachtingen. Natuurlijk wordt ingegaan op de oorzaken van de klimaatveranderingen, en ook de (mogelijke) gevolgen ervan. Waarom warmt het noordpoolgebied zo snel op ten opzichte van de rest van de wereld?


 

Stadsmunt AppingedamStadsmunt voor SWSEUitgereikt aan SWSEDamster Stadsmunt3 oktober 2018

Lezingen worden gehouden in de zaal van :
Restaurant Nefertari
Wijkstraat 68, Appingedam
Aanvang 19:30 uur

3 april 2019.
Onderwerp: Geologie van het Zonnestelsel.
Spreker: Dr. Sebastiaan de Vet

8 mei 2019.
Onderwerp: Het ongrijpbare Neutrino.
Spreker: Dr. ir. C.J.G. (Gerco) Onderwater