Poollicht op de Lofoten

Op de Lofoten is van 7 tot en met 26 november tot 14 keer meer of minder mooi noorderlicht te zien geweest. Het bijzondere daaraan was dat dit verschijnsel slechts vijf maal verklaard kon worden op basis van uitstoot van een versnelde zonnewind door coronale gaten. Het is dan ook onduidelijk is waar de andere actieve momenten uit voortkwamen, zoals die op de avond van dinsdag 24 november 2009, waarvan de metingen op www.spaceweather.com
werden vermeld. Het was ook leuk om een grondmeting naar Spaceweather te sturen, omdat op het hoogtepunt van de magnetische storm de ACE-satelliet het liet afweten. Het is trouwens erg interessant om dergelijke verschijnselen in de gaten te houden. Ook op 26 november waren er flinke magnetische verstoringen van het aardmagnetische veld, waarbij het poollicht echter niet zo spectaculair was. De noord-zuid component van het interplanetaire magneetveld (Bz) was toen positief en derhalve niet gunstig voor het optreden van poollicht. Soms, tijdens grote variaties van het magneetveld is er weinig poollicht. Op andere momenten met kleine magnetische schommelingen is er prachtig poollicht. De Bz speelt daarbij vaak een belangrijke rol, maar lang niet altijd. Er is dus nog veel werk te verrichten om achter de oorzaken te komen van het optreden van poollicht. Hieronder de meting van 24 november van 18.00-21.00 UTc.In bovenstaande figuur stelt de linker grafiek de magnetische declinatie voor en het rechter beeld geeft de veranderingen weer in de elektrische stromen die door het aardoppervlak lopen. Vanaf 21.00 UTc was ook het poollicht sterk pulserend. Ter vergelijking en bevestiging is hieronder het magnetogram te zien van de basis Kiruna in het noorden van Zweden.In onderstaande grafiek is te zien dat op 24 november de snelheid van de zonnewind aan het oplopen is, maar nog niet erg hoog is, terwijl wel in de dichtheid opeens een behoorlijk piek verschijnt. Die kan de oorzaak van het poollicht zijn geweest.Hieronder nog een aantal mooie foto´s gemaakt door Threes Stammes. De eerste is gemaakt op 10 november en de andere twee op 14 november 2009.(Rob en Threes Stammes, Polarlight Center, N-8315 Laukvik, Noorwegen)
www.polarlightcenter.com