De paasdatumHet concilie van Nicea (het tegenwoordige Iznik, 90 km ten zuidoosten van Istanboel), gehouden in het jaar 325 na chr., stelde de voorschriften op voor de datum waarop het christelijke paasfeest gevierd zou moeten worden. Zij kwamen erop neer dat Pasen moet vallen op de zondag die volgt op de eerste volle maan op of na de dag waarop de lente begint.

Aanvankelijk moest men zich met benaderende rekenmethodes behelpen om de lentedag en de daarop volgende volle maan (paasmaan) te voorspellen. Ook nu nog dienen deze als grondslag voor de berekening van de paasdatum. Zo valt bijvoorbeeld volgens de Gregoriaanse manier de paasmaan dit jaar (2004) op 5 april en Pasen zodoende op de zondag erna, dus 11 april.

Dit is deze keer keurig in overeenstemming met het resultaat dat verkregen wordt met behulp van de zeer nauwkeurige (en gecompliceerde) astronomische rekenmethodes. Volgens de Sterrengids 2004 valt het begin van de lente op 20 maart om 7.49 uur (MET) en de eerstvolgende volle maan daarna op maandag 5 april om 13.04 uur (MEZT). Pasen is daarom op zondag 11 april. Een van de nieuwste benaderende methodes voor de berekening van de paasdatum dateert van 1876 en gaat als volgt.De maand van Pasen is dan n (n = 3 is maart, n = 4 is april) en de dag van die maand waarop Pasen valt wordt gegeven door (p + 1). Volgens de berekening, uitgevoerd voor het jaar 2004, moet het dus Pasen zijn op 11 april (n = 4 en p = 10). Veel plezier met het rekenen.

Wtz