Ludolphie zonnewijzer in ere hersteld


Op donderdag 14 juli om 13:30 MEZT kwam een groepje mensen bij elkaar in het gemeentehuis van Delfzijl om de officiŽle onthulling van de perfect gerestaureerde Ludolphie zonnewijzer bij te wonen. Behalve de heer J. Wolthof (wethouder van onderwijs, cultuur en sport), waren aanwezig de heren A.A. Ludolphie (zoon van de vindster), W. Westra (de huidige restaurateur), E.L.H. Roebroeck (de oorspronkelijke restaurateur in 1992), H. Lameijer (raadslid) en vertegenwoordigers van de Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond, het Muzeeaquarium en de VVV van Delfzijl.

In zijn inleidende toespraak ging de heer Wolthof uitvoerig in op de historie van de zonnewijzer die voor zover bekend in 1957 begon, toen mevrouw Ludolphie de stenen kubus in haar bezit kreeg en er de wijzerplaten op ontdekte. Zij gaf het object door aan de gemeente. In 1987 werd het teruggevonden op de zolder van het Muzeeaquarium en door de heer Roebroeck tot een correcte zonnewijzer gemaakt. Op 21 maart 1992 werd dit antieke kunstwerk onthuld in de tuin van het gemeentehuis aan de Singel. Na de uitbreiding van het gemeentehuis kwam de zonnewijzer tegenover de hoofdingang te staan, waarna er een beschadiging optrad. Bij de reparatie werden fouten gemaakt en daarna werd de zonnewijzer niet meer in de juiste richting opgesteld. Kritiek was het gevolg en leidde uiteindelijk tot het resultaat dat de heer Westra er weer een correcte zonnewijzer van heeft kunnen maken. De symboliek landbouw, visserij, scheepvaart en bestuur is nog steeds in de schaduwgevers terug te vinden.

Om op de juiste manier met de zonnewijzer om te kunnen gaan en er de tijd van af te kunnen lezen is er een informatiefolder gemaakt die bij de VVV in het stationsgebouw verkrijgbaar is. Hier staat beschreven op welke manier de afgelezen Ware Lokale Zonnetijd omgerekend kan worden naar de gebruikelijke Midden Europese (Zomer) Tijd.

De genodigden kregen de gelegenheid om het prachtige werkstuk van nabij te bewonderen en de officiŽle onthulling door de heer Ludolphie mee te maken. Daarna was er tijd voor een hapje en een drankje en werden er allerlei herinneringen uit het verleden opgehaald. Het gevolg was dat de wens werd uitgesproken om, evenals in 1987, een excursie te organiseren langs de prachtige zonnewijzers die de provincie Groningen rijk is. Hiermee kwam er een eind aan deze gezellige en interessante gebeurtenis en ging iedereen voldaan huiswaarts.

(W.T. Zanstra)De heer Ludolphie knipt het lint door.


De heer Roebroeck in gesprek met de heren Ludolphie en Wolthof.


De heren Zanstra, Westra, Roebroeck en Ludolphie.