Kijkeensomhoog 2014 • 17 december 2014:
   Vuurbol

   Tussen 20:50 en 20:55 uur MET zag Alex de Waal vanuit de omgeving van Amersfoort / Kattenbroek tijdens het uitlaten van zijn hond plotseling gedurende een luttele seconde een zeer helder object aan de hemel voorbij schieten. Het verschijnsel leek niet zomaar op een normale vallende ster, een hoog en dun streepje, maar scheen duidelijk dichterbij te zijn met een grote heldere kop. De vuurbol bewoog van het noordwesten naar het zuidoosten. Niet helemaal exact door het Zenit, maar van het sterrenbeeld Pegasus in de richting van de Vissen. De vraag blijft wat dit geweest kan zijn. Misschien wordt hierover meer bekend.


 • 13 december 2014:
   De Geminiden

   Tussen 22:30 en 23:00 uur MET was het voor Ruth Favarger mogelijk om tussen de wolken door 10 Geminiden waar te nemen vanuit Appingedam. Zij waren helder met een radiant in de Tweelingen.


 • 12 december 2014:
   Kans op poollicht

   In de avond maakte Ton Evenhuis te Appingedam melding van een verhoogde kans op poollicht. De Kp-waarde was aan het begin van de avond 5, maar nam snel weer af. Geen poollicht kunnen zien dus.


 • 25 november 2014:
   Toch nog Leoniden

   In de vroege ochtend op 21 november heeft Frans Hoenkamp vanuit de omgeving van Garrelsweer aan een zeer heldere en wolkenloze hemel bij een temperatuur van 3 graden Celsius toch nog binnen ruim een half uur de witte sporen van een vijftal Leoniden kunnen waarnemen. Het maximum van deze jaarlijks terugkerende zwerm was inmiddels al enkele dagen voorbij. De tijdstippen waren: 04:25 uur, 04:35 uur, 04:46 uur, 04:55 uur en 05:01 uur MET. De korte sporen gingen in verschillende richtingen, maar kwamen allemaal duidelijk schijnbaar uit de radiant in het sterrenbeeld Leeuw (Leonis).
   De meteoren waren redelijk zwak, behalve de eerste. Die was te vergelijken met de helderheid van de planeet Venus. De laatste was ook iets minder zwak en had tevens een iets langere baan.
   Op 25 november 2014 kon er bij een kraakheldere hemel en ook weer een temperatuur van 3 graden Celsius, nu uit de omgeving van Loppersum, nogmaals een drietal Leoniden met witte sporen worden waargenomen. Om 00:23 uur en 00:44 uur MET twee korte witte sporen door het sterrenbeeld Orion en om 01:05 uur MET een helder wit spoor van west naar oost door het sterrenbeeld Leeuw.


 • 17 oktober 2014:
   Passage ISS

   Rond 20:22 uur MEZT was Frans Hoenkamp bij toeval in de gelegenheid om vanuit Loppersum een foto te maken van de passage van de heldere satelliet ISS. Daardoor is alleen het laatste deel van het zichtbare spoor in west - zuidwestelijke richting op de foto gekomen. De baan liep van midden boven naar links onder en vlak langs de heldere sterren Wega en Alta´r van de Zomerdriehoek. Via de website www.heavens-above.com is deze verschijning te controleren. • 19 september 2014:
   Vuurbol

   Vanuit Loppersum heeft Frans Hoenkamp rond 22:20 uur MEZT een heldere vuurbol zien overkomen die vanuit het Zenit in de richting van de oostelijke horizon vloog. Een vuurbol is een meteoor die per definitie helderder is dan de planeet Venus, die overigens op dat moment niet te zien was.
   Bijzonder is dat er door de werkgroep Meteoren ook een foto is gemaakt van dit verschijnsel. Deze is te vinden op de website http://werkgroepmeteoren.nl/werkgroep.


 • 31 augustus 2014:
   Samenstand Maan en Saturnus

   Om 21:41 uur MEZT was Frans Hoenkamp in de omgeving van Appingedam in de gelegenheid een foto te maken van de samenstand van de smalle maansikkel met de planeet Saturnus. Zelfs de donkere rand van de Maan is nog te onderscheiden. • 18 augustus 2014:
   Verijsde buienwolken

   Hierbij een foto van Ton Evenhuis van bevroren wolken op een lager niveau dan de lichtende nachtwolken. Op deze dag was de temperatuur op zoĺn 5 km hoogte circa 30░ C onder nul.
   Daardoor ontstonden behoorlijk onstabiele situaties, waardoor er talrijke buien vielen. Bijgaande foto is gemaakt om 17:19 uur MEZT en toont de verijsde buienwolken. Waarschijnlijk door de instroom van nog wat koudere lucht ging het verijzingsproces van deze "cumulonimbi" bijzonder snel. • 1 augustus 2014:
   Vuurbollen uit Steenbok, via Capella en uit Perseus

   In de nacht van 26 op 27 juli 2014 om 03:00 uur MEZT heeft Frans Hoenkamp vanuit de omgeving van Loppersum een Alfa-Capricornide waargenomen. De opvallende meteoor was zo helder als de planeet Jupiter de laatste tijd was en enigszins geelachtig van kleur. Het spoor liep van rechts naar links onder de W-vorm van het sterrenbeeld Cassiopeia door en was afkomstig vanuit de radiant in het sterrenbeeld Capricornicus (Steenbok), laag aan de zuidelijke hemel. Het maximum van deze meteorenzwerm wordt verwacht op 30 en 31 juli met een uuraantal van ongeveer 4. De maan stoort niet.
   In de nacht van 28 op 29 juli 2014 om 00:23 uur MEZT ziet Frans Hoenkamp te Loppersum een sporadische vuurbol van links naar rechts over de heldere ster Capella heen vliegen. De meteoor had een brede baan, vrij vol met vonkjes en was duidelijk oranje van kleur. Deze vuurbol maakte geen deel uit van een zwerm.
   Op 1 augustus 2014 om 01:10 uur MEZT ziet Frans Hoenkamp nogmaals een heldere vuurbol tussen Jupiter en Venus doorvliegen die exact afkomstig leek uit het sterrenbeeld Perseus. Een Perse´de dus.


 • 12 juli 2014:
   Lichtende nachtwolken

   In de vroege ochtend is het Frans Hoenkamp ook weer gelukt om vanuit de omgeving van het Groningse Wirdum een prachtige serie opnamen te maken van de lichtende nachtwolken. Het hierbij gevoegde voorbeeld is gemaakt om 03:42 uur MEZT. • 12 juli 2014:
   Lichtende nachtwolken

   In de nacht is het Wim Zijlema te Kolham gelukt om tijdens het waarnemen van de geringde planeet Saturnus in het noorden de duidelijk zichtbare lichtende nachtwolken te fotograferen. De opname is 15 seconden belicht en rond omstreeks 00:15 uur MEZT gemaakt. Op de voorgrond is het silhouet van de telescoop, die op Saturnus was gericht, te zien. • 4 juli 2014:
   Lichtende nachtwolken

   In de nacht was het goed helder en konden heel duidelijk de lichtende nachtwolken worden waargenomen. De bijgaande foto is gemaakt door Frans Hoenkamp in de omgeving van het Groningse Wirdum om 03:49 MEZT. De heldere punt boven de horizon is de ochtendplaneet Venus. • 12 juni 2014:
   Activiteit van de zonnevlekken vanaf 1986

   Overzicht van de activiteit van de zonnevlekken vanaf 1986 en uitgedrukt in het wolfgetal.

   R = f + 10.g
   f = aantal vlekken
   g = aantal groepen

   (gemeten door Wim Zijlema met verschillende telescopen)   Oppervlakkig gezien lijkt de zon op een onveranderlijke vuurbol, maar bij nadere bestudering blijkt dit toch niet zo te zijn. Veel verschijnselen die plaatsvinden op de zon worden nog nauwelijks goed begrepen. De vlekken op de zon zijn koelere gebieden die daardoor donkerder lijken dan de omgeving. Hierin vindt een intense magnetische activiteit plaats die de uitstroming van de zonnewarmte verhindert. Het aantal vlekken op de zon varieert over een 11-jarige cyclus, die een grote invloed heeft op het ruimteweer en het aardse klimaat. Hoe meer zonnevlekken, hoe warmer de aarde.


 • 2 juni 2014:
   Samenstand van de Maan en Jupiter

   Door de heldere atmosfeer in de nacht van 1 op 2 juni 2014 was de samenstand van de smalle maansikkel met Jupiter goed waar te nemen. Bijgaande foto werd genomen door Ton Evenhuis te Appingedam op 1 juni 2014, Ĺs avonds om 23:08 MEZT.   Boven Jupiter zijn de heldere sterren Castor en Pollux van het sterrenbeeld Tweelingen duidelijk te zien. De veel zwakkere planeet Mercurius is waarschijnlijk al verdwenen.


 • 31 mei 2014:
   Lichtende nachtwolken

   Hierbij een opname van de eerste lichtende nachtwolken van dit jaar 2014, gemaakt door Frans Hoenkamp vanuit de omgeving van Wirdum in de provincie Groningen. Midden op de foto boven de horizon is de heldere ster Capella van het sterrenbeeld Voerman goed te zien. De foto is gemaakt op 31 mei 2014 om 02:38 uur MEZT.   Ook op de website www.spaceweather.com op de genoemde datum is al een melding van dit verschijnsel te zien vanuit het Duitse Kiel.


 • 25 mei 2014:
   Camelopardaliden

   De Camelopardaliden op 23 en 24 mei 2014.
   Natuurlijk zijn er waarnemers actief geweest, die uit naam van de Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond de meteoren van de zwerm Camelopardaliden hebben proberen te tellen. Ook zij hebben geen grotere uuraantallen kunnen waarnemen dan twee in de heldere nanacht van 23 op 24 mei. Dit waren:Frans Hoenkamp (bij Grave)en Wim Bouwman (vanuit Appingedam).
   Wim Zanstra (vanaf het Groene Laantje bij Appingedam) zag helemaal niets. Rond 09:00 uur MEZT heeft Marijke Deschamps vanuit een donker en bewolkt Arizona nog ÚÚn meteoor gezien. Met behulp van de radioreflectiemethode kwam Peter Knol in Appingedam rond die tijd uit op een maximaal uuraantal van negen.

   Voor het volledige verhaal over dit onderwerp wordt verwezen naar het oktobernummer 2014-6 van De Vangspiegel.


 • 16 april 2014:
   Saturnus, Mars en de Maan

   Een opname van de planeten Saturnus en Mars te weerszijden van de nog nagenoeg Volle Maan die nog te zien is achter de molen van Loppersum. Door de iets rode kleur is Mars rechts van de molen duidelijk van de sterren te onderscheiden. Saturnus staat iets lager boven de horizon en ongeveer evenver links van de molen. De foto is gemaakt door Frans Hoenkamp om 02:05 uur MEZT. • 18 januari 2014:
   Knallende vuurbol

   Rond 21:18 uur MET kwam er een zeer heldere vuurbol over Nederland van zuidoost naar noordwest. Dit verschijnsel was vanuit het hele land te zien en was vermoedelijk een stuk ruimtepuin van enkele decimeters groot, dat met zeer hoge snelheid door de atmosfeer vloog. Mocht hiervan een restant op de aarde zijn terechtgekomen, dan moet dat in de Noordzee zijn geweest. Bijzonder was, dat de meldingen die bij de Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond zijn binnengekomen, afkomstig waren van Wiebe Kool (Krewerd) en Henk Bolt (Holwierderweg, Appingedam). Zij hadden vanuit huis de vuurbol niet gezien, maar wel bijgaande knallen gehoord.


 • 2 januari 2014:
   Een sporadische meteoor

   Om 22:25 uur MET ziet Frans Hoenkamp vanuit Loppersum een redelijk heldere meteoor van ongeveer de 3de grootte vanuit het sterrenbeeld Voerman (Auriga) door de Tweelingen en langs Jupiter bewegen. Het is duidelijk dat het hier niet ging om een Bo÷tide en ook niet om een Aurigide. De Bo÷tiden zijn deze dagen wel actief, maar komen schijnbaar uit een heel ander sterrenbeeld (Bo÷tes). De groep van de Aurigiden vertoont zich tussen 25 augustus en 8 september. Deze meteoor moet dus een sporadische geweest zijn. Een meteoor dus die toevallig voorbij komt en in een willekeurige richting beweegt.


 • Home