Kijkeensomhoog 2012 • 14 december 2012:
   Geminiden

   In de nacht van 13 op 14 december 2012 rond 01:00 uur MET bereikte de zwerm van de Geminiden het maximum in de activiteit. Volgens de verwachting zouden er onder gunstige omstandigheden zo'n 120 meteoren per uur kunnen worden waargenomen. Het was die nacht heel mooi weer. Geen wind, geen wolken en een temperatuur rond het vriespunt. De grensmagnitude van de zwakste sterren bedroeg ongeveer 5m en de Melkweg was in het zenit nog zichtbaar. Ook de radiant stond hoog aan de hemel. Er kwamen meldingen binnen van drie waarnemers. Marga Heeres had voor middernacht gedurende een kwartiertje vanuit Delfzijl slechts één vallende ster waargenomen. Tussen 01:00 uur en 01:15 uur MET heeft Wim Zanstra vanuit Appingedam slechts drie heldere Geminiden kunnen zien. In beide gevallen speelde het storende stadslicht een negatieve rol. Vanuit een donker gebied bij Loppersum heeft Frans Hoenkamp tussen 00:11 uur en 02:02 uur MET zelfs 35 meteoren kunnen tellen.
   Het maximale uuraantal van 120 werd hier dus duidelijk niet gehaald. Elders in de wereld werden toch wel meer dan 100 meteoren per uur geteld, waaronder vele vuurbollen, helderder dan Venus. . Kijk op de website www.spaceweather.com van 14 en 15 december 2012. De vraag is nu waar deze grote verschillen in waargenomen aantallen Geminiden door worden veroorzaakt.
   Tijdens zo'n zwerm van meteoren vliegt de aarde met een enorme snelheid tussen de 30 en 80 km/s door een wolk van deeltjes (meteoroïden) heen. Door de botsingen met de moleculen in de atmosfeer ontstaan de lichtsporen die meteoren of vallende sterren worden genoemd. De meteoroïden, die de zwerm van de Geminiden veroorzaakten, waren verloren door de planetoïde 3200 Phaethon. Doordat de dichtheid van een dergelijke wolk van deeltjes niet overal even dicht is, kan er geen exacte voorspelling worden gedaan van het aantal meteoren dat per uur waargenomen kan worden, tenzij de structuur van zo'n wolk compleet bekend is. Verder hangen de waarnemingen af van de lichtverstoring, de methode van waarnemen, de hoogte van de radiant en het deel van de nacht.
 • 29 november 2012:
   Samenstand maan en Jupiter

   Om 00:38 MET is het Frans Hoenkamp te Loppersum toch nog gelukt de nauwe samenstand van de praktisch volle maan en de heldere planeet Jupiter te fotograferen boven het dak van zijn schuurtje. De hoekafstand van de maan tot Jupiter bedroeg ongeveer één graad. Jupiter is bij de bovenrand van de maan in de lichtkrans nog redelijk te zien.
   Het gebeuren speelde zich af in het sterrenbeeld Stier. • 23 november 2012:
   Iridiumflare

   Na een tip van Ton Evenhuis te Appingedam kon om 18:10 uur MET een zeer opvallende Iridiumflare met een helderheid van -8,3 magnitudes worden waargenomen door hem zelf, Marga Heeres (Delfzijl), Ruth Favarger en Wim Zanstra (Appingedam) Het verschijnsel was aan de noordoostelijke heldere hemel gedurende enkele seconden zichtbaar op een hoogte van 54 graden boven de horizon en een azimut van 37 graden.
 • 7 oktober 2012:
   Een vroege Orionide

   Rond 23:15 uur MEZT is Frans Hoenkamp vanuit Garrelsweer bezig met het fotograferen van de oostelijke nachthemel met de heldere planeet Jupiter.
   Op dat moment ziet hij gedurende twee seconden een helder geelachtig lichtspoor van links naar rechts bewegen boven Jupiter langs. Dit zou een vroege Orionide geweest kunnen zijn van de zwerm die pas tegen 20 oktober een maximale activiteit bereikt.
 • 16 augustus 2012:
   Aardbevingen

   Op woensdag 15 augustus rond 18:50 uur en op donderdag 16 augustus rond 22:30 uur heb ik de aardbevingen in mijn woonplaats 't Zandt zeer duidelijk gevoeld. De epicentra lagen respectievelijk bij Leermens en Huizinge. De krachten op de schaal van Richter waren 2,9 en 3,4. De gaswinning moet hiervan wel de oorzaak zijn geweest.

   Henk Leeuw, 't Zandt.

   Normaal ben ik op 16 augustus 2012 om 22:20 uur naar bed gegaan en zoals gewoonlijk viel ik direct in slaap. Echter10 minuten later werd ik opgeschrikt door een hevige trilling, waarbij het leek dat iemand mijn bed heen en weer schudde. Het was de ergste schok die ik tot nu toe had meegemaakt. Meteen was ik weer klaar wakker en had ik snel door dat het een aardschok was, veroorzaakt door de gaswinning van de NAM. Aangezien ik een oud huis heb uit de jaren dertig heb ik de volgende morgen eens goed rondgekeken of er ook schade was aan het huis, maar vooralsnog bleek dat niet het geval.

   Henk Veldman, Ten Post.
 • 25 juli 2012:
   'Heldere punt'

   Hierbij twee opnamen, gemaakt door Frans Hoenkamp te Loppersum op 25 juli 2012 om respectievelijk 00:10 uur en 00:13 uur MEZT. Een deel van het sterrenbeeld de Grote Beer is duidelijk herkenbaar. Waar het om gaat is dat onder de achterpoot van de Grote Beer op de tweede foto een heldere punt is te zien en op de eerste foto niet. De vraag is wat daar de oorzaak van was. De heldere punt bleef maar heel kort zichtbaar.

   ..


 • 15 juli 2012:
   Samenstand maan, Jupiter en Venus

   In de vroege ochtend heeft Ton Evenhuis geprobeerd de samenstand van de maan, Jupiter en Venus te fotograferen. Dit is slechts ten dele gelukt na de opkomst van Venus. Doordat Jupiter nog door de maan werd bedekt is het helaas niet gelukt het drietal op de foto te krijgen. Bijgaande opname is ´s morgens genomen om 04:07 MEZT. Wachten tot Jupiter weer tevoorschijn kwam had geen zin door de toenemende bewolking. • 11 juli 2012:
   Lichtende nachtwolken (6)

   Op woensdagavond waren er eindelijk weer lichtende nachtwolken te zien na een afwezigheid van 10 dagen. Hierbij een foto van Ton Evenhuis, gemaakt om 23:41 MEZT vanaf de belt op Langerijp bij Appingedam. • 8 juli 2012:
   Vuurbol

   Om 01:19 MEZT zag Wim Zanstra vanuit Appingedam laag in het noordoosten een zeer heldere Perseïde schuin omlaag naar de horizon bewegen. De helderheid was vergelijkbaar met die van de planeet Venus. De kleur was wit. Een heel vroeg teken van de komst van de zwerm die op 12 augustus maximaal actief zal zijn.
 • 3 juli 2012:
   Vuurbollen

   Om 00:10 MEZT kon Ton Evenhuis in zuid-zuidoostelijke richt tot zo'n 10 graden boven de horizon een zeer felle vuurbol waarnemen. De kleur was wit en hij bewoog met een matige snelheid van rechts naar links. Uiteindelijk doofde hij uit. Dit moet een Alfa-Capricornide zijn geweest.

   Gedurende dezelfde nacht om 04:05 MEZT zag Frans Hoenkamp vanuit Loppersum in oost-zuidoostelijke richting op een hoogte van zo.n 40 graden een puntje dat aanzwelde tot een hele dikke punt, groter dan Jupiter en dat daarna weer uitdoofde. Dit moet de Iridiumsatelliet-32 zijn geweest met een helderheid van -7m.
 • 27 juni 2012:
   Lichtende nachtwolken (5)

   Hierbij een prachtige foto van de lichtende nachtwolken. De opname is door Ton Evenhuis gemaakt om 00:24 uur MEZT in noordwestelijke richting vanaf het Groene Laantje bij Appingedam. • 23 juni 2012:
   Zonnezuil

   Hierbij een opname van Ton Evenhuis te Appingedam van een zonnezuil op 23 juni 's avonds om 22.15 MEZT. De hoogte bedroeg 15° boven de horizon. • 19 juni 2012:
   Lichtende nachtwolken (4)

   Ondanks de prima vooruitzichten op 19 juni overdag waren de radarreflecties aan de lichtende nachtwolken op circa 82 km hoogte tegen de avond weer verdwenen. Toch heeft Ton Evenhuis dit verschijnsel nog kunnen waarnemen tussn 23:15 uur tot 23:30 uur MEZT. De bijgaande foto werd genomen om 23:21 uur MEZT. De lichtende nachtwolken bevonden zich tot zo'n 15 graden boven de horizon, iets ten weerszijden van het noorden. De waarneming werd gedaan vanaf de de Langerijp ten noorden van Appingedam. In dezelfde nacht kwamen de lichtende nachtwolken nog een keer tevoorschijn tussen 03:00 uur en 03:35 uur MEZT. Zij waren iets ten oosten van het noorden te zien op zo'n 9 graden boven de horizon. • 17 juni 2012:
   Samenstand Saturnus en Mars

   Opname van de planeten Saturnus in het sterrenbeeld Maagd en Mars nog op de grens van de Leeuw en de Maagd. De foto is gemaakt door Frans Hoenkamp te Loppersum op 17 juni 2012 om 00:43 MEZT. • 17 juni 2012:
   Lichtende nachtwolken (3)

   Een prachtige foto van de lichtende nachtwolken, gemaakt door Frans Hoenkamp te Loppersum om 02:48 MEZT • 11 juni 2012:
   Lichtende nachtwolken (2)

   In de nacht van 10 op 11 juni 2012 heeft Frans Hoenkamp vanuit Loppersum de lichtende nachtwolken kunnen waarnemen en fotograferen. De bijgaande opname is gemaakt op 11 juni om 01:54 MEZT in noordelijke richting. • 9 juni 2012:
   Lichtende nachtwolken

   Om 03:00 uur 's nachts (MEZT) heeft Ton Evenhuis vanaf het Groene Laantje bij Appingedam voor het eerst dit jaar weer de lichtende nachtwolken kunnen waarnemen. Zij waren trouwens nog vrij moeilijk te zien, maar dat zal de komende tijd wel beter worden. Kijk rond middernacht in noordelijke richting.
 • 6 juni 2012:
   Venus voor de zon (2)

   Kort na zonsopkomst nog iets gezien van de Venusovergang. Daarna werd het volledig bewolkt.We stonden aan de wadkant op de dijk even ten westen van de Eemshaven (Noordkaap, Emmapolder) met ongeveer 20 personen.   Wim Zijlema
 • 6 juni 2012:
   Venus voor de zon

   tussen vijf en zeven uur ‘s morgens ging de planeet Venus vanaf de aarde gezien voor de zon langs. Acht jaar geleden was dit ook het geval. Het weer was twijfelachtig. De buienradar gaf aan dat het tegen zes uur volledig bewolkt zou zijn, maar voor die tijd was het nog gedeeltelijk helder. Daarom was er op de dijk bij het Eemshotel te Delfzijl toch een groepje mensen aanwezig van de Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond om dit bijzondere natuurverschijnsel waar te nemen. (Arnold Smit, Frans Boot, Kees Oosterveld, Marga Heeres, Ruth Favarger en Wim Zanstra). Zij hadden telescopen, verrekijkers en camera’s bij zich, al of niet voorzien van zonnefilters. Ook kwamen er zelfs nog enkele geïnteresseerde bezoekers op af. De opkomst van een mooie roodgekleurde zon om negen minuten over vijf aan de overkant van de Eems was heel duidelijk te zien en ook de donkere stip daarop van de planeet Venus, zelfs met het blote oog. Er werden tussen de nevelslierten door diverse foto’s gemaakt, waarvan toch nog enkele goed gelukt waren en Venus als een zwart puntje voor de zon konden weergeven. Bijgaande opname is gemaakt door Kees Oosterveld om 14 minuten over vijf. Vanaf half zes werd de bewolking te sterk en kon er niet goed meer worden waargenomen. • 15 maart 2012:
   Samenstand (3)

   Om 21:03 MET werd door Werner Krijgsveld vanuit Delfzijl ook de samenstand van Jupiter en Venus gefotografeerd. De belichtingstijd was 8 seconden bij ISO400 met een f-stop van f=4 en een brandpuntsafstand van 18mm. Er werd een handmatige witbalans toegepast. Boven zijn de Pleiaden nog net te zien. • 12 maart 2012:
   Samenstand (2)

   In de loop van de avond werd door Jan Tytgat vanuit Washington deze samenstand van Jupiter en Venus gefotografeerd. De foto is genomen op de National Mall in westelijke richting. De obelisk is het Washington Memorial. • 8 maart 2012:
   Samenstand

   Om 21:40 MET werd door Ton Evenhuis vanuit Appingedam deze samenstand van Jupiter en Venus gefotografeerd. de belichtingstijd was 6 seconden bij ISO800 met een f-stop van f=3,5. • 7 februari 2012:
   Vuurbol

   Om 01:28 MET werd door Wim Zanstra vanuit Appingedam een heldere vuurbol waargenomen in noordwestelijke richting op een hoogte van circa 30 graden boven de horizon. Het was een kort wit spoor, helderder dan de planeet Venus. Aan de richting te zien zou het een Virginide geweest kunnen zijn, schijnbaar afkomstig uit het sterrenbeeld Maagd.
 • 3 februari 2012:
   Sterbedekking

   Op de avond van 3 februari 2012 heeft Wim Zanstra te Appingedam een sterbedekking door de maan kunnen waarnemen. Het ging om een intrede aan de donkere maanrand die niet in de kijker te zien was. De ster had een helderheid van 6,4m en had als catalogusnummer SAO 77358. Het was bijna Volle Maan. Het bedekkingstijdstip werd bepaald op 21 uur, 00 minuten en 12,74 seconden UTc. De omstandigheden waren gunstig bij een temperatuur van 8 graden onder nul. Als instrument werd een Schmidt-Cassegrain telescoop gebruikt met een spiegeldiameter van 8 inch en een effectieve brandpuntsafstand van 2 meter. Het oculair had een brandpuntsafstand van 25 mm.
 • 24 januari 2012:
   Poollicht gemist

   Rond 16:00 MET was er een impact op de aarde ten gevolge van een behoorlijke uitbarsting op de zon een dag eerder.Ton Evenhuis en Wim Zanstra hebben 's avonds daarna vanaf het Groen Laantje te Appingedam diverse vergeefse pogingen gedaan om poollicht waar te nemen. Het was helder en de autoruiten bevroren. Volgens www.spaceweather.com was het poollicht gekomen tot boven Oslo en was het zich 's avonds alweer aan het terugtrekken. De uitbarsting was van de klasse M9 en trad op bij het actieve gebied AR 1402 op de zon. Blijkbaar heeft men vanaf Terschelling wel poollicht kunnen zien. Veel mooie plaatjes uit andere delen van de wereld zijn op bovengenoemde website te zien.
 • 8 januari 2012:
   Boötiden
   Gedurende 7 dagen werden de radioreflecties van de meteoren geregistreerd door Peter Knol te Appingedam. De dip in de piek kwam door de richting van de zender in Dourbes, België. De reflecties werden gemeten op een frequentie van 49,970 MHz.