Kijkeensomhoog 2011 • 24 december 2011:
   Vuurbol

   Tussen 18:26 en 18:29 MET heeft Wim Zanstra vanuit Appingedam de ISS zien overkomen. Hij verscheen keurig op tijd in de Zomerdriehoek en eindigde in de Pleiaden. De helderheid kwam overeen met de verwachte -3,1m. Het bijzondere was dat er zeer kort voor het verschijnen van de ISS, onder de ster Altaïr op zo'n 20 graden boven de horizon, een heldere vuurbol verscheen die ongeveer 5 seconden zichtbaar was. De vorm was rond met een diameter van een kwart van de maandiameter. De helderheid was vergelijkbaar met die van de ISS en nam af van het midden naar de rand. De kleur was wit en het verschijnsel werd waargenomen door een lichte nevel. Er was geen verplaatsing te zien. De vuurbol werd langzaam helder en doofde ook geleidelijk weer uit. Opmerkelijk was het dat er 's avonds zoveel meldingen waren van de "vuurbol" die een uur eerder was verschenen en dat er van het boven beschreven, ook zeer opvallend verschijnsel, geen enkele melding kwam. Ook niet van de overkomst van de ISS om 16:50 MET. Was dit ook een deel van de raket van André Kuipers?
 • 10 december 2011:
   Maansverduistering

   De maansverduistering kon toch nog worden waargenomen vanaf.de Uiterdijk naast de Westpolder bij Kolham. Dankzij het vrije uitzicht op het noordoosten was de nog gedeeltelijk verduisterde maan even na half vijf 's middags goed te zien, maar het verduisterde deel dat nog sporadisch verlicht was kon met het blote oog niet worden onderscheiden. In de grote verrekijker (100 mm binoculair met 20 of 30 maal vergroting) was dit gedeelte als een rood schijnsel nog wel prachtig zichtbaar. Bijgaande foto werd gemaakt om 17:03 MET. Helaas was het allemaal van korte duur. Omstreeks 17.15 uur was de maan helemaal uit de kernschaduw van de aarde gekomen en was er niets meer van de verduistering te zien. Wel was de planeet Venus al weer aan de avondhemel verschenen. Het weer was koud en winderig.

   Wim Zijlema, Kolham. • 6 december 2011:
   Samenstand Maan en Jupiter

   Samenstand van de bijna volle maan en Jupiter. Foto, gemaakt door Frans Hoenkamp om 18:10 MET vanuit Appingedam.

 • 23 oktober 2011:
   De Orioniden visueel

   In de ochtend van 23 oktober werden de Orioniden waargenomen door Werner Krijgsveld (Delfzijl). Ook dit gebeurde visueel, net als de Draconiden, met als gereedschap een luie tuinstoel en een waarneemformulier. Als aanvulling op alle onderstaande gegevens valt te vermelden dat de maan in het oosten stond en enigzins stoorde. Verlicht deel was 0,194 en hoogte van 10 tot 20 graden. Orioniden waren beduidend sneller dan de Draconiden twee weken geleden. Er was één Orionide (m=0) welke een duidelijk nalichtend spoor vertoonde.   Als aanvulling op het bovenstaande grafiek hieronder wat bijbehorende gegevens. *De tijdnotatie is in MEZT.


 • 8 oktober 2011:
   De Draconiden visueel

   Ook werden de Draconiden waargenomen door Werner Krijgsveld (Delfzijl). Dit gebeurde visueel met als gereedschap een luie tuinstoel en een waarneemformulier. Als extra informatie vermeldt Werner dat de maan bijna vol was en in het zuiden stond. Het radiant stond vrij hoog in het noord-noordwesten. Zo kwam hij toch nog gezien alle omstandigheden op 24 meteoren binnen een half uur. Er was èèn Draconide welke vlak na het radiant oplichtte, vervolgens doofde en kort daarna nog een keer oplichtte. Verder zijn er naast de Draconiden nog drie Tauriden waargenomen.   Als aanvulling op het bovenstaande grafiek hieronder wat bijbehorende gegevens. *De tijdnotatie is in MEZT.


 • 8 oktober 2011:
   De extreme piek van de Draconiden

   Gedurende de avonduren op 8 oktober 2011 passeerde de aarde een verdichting in de nasleep van stofdeeltjes van de komeet 21P/Giacobini-Zinner. Het gevolg was een extreem hoge activiteit van de meteorenzwerm van de Draconiden, waarvan de lichtsporen afkomstig lijken te zijn uit het sterrenbeeld Draak. Vanwege het slechte weer, de storende maan en de geringe helderheid van de meteoren zelf konden zij amper met het blote oog worden waargenomen. Wel lukte het Peter Knol (Appingedam) en Klaas Bus(Hornhuizen) de radioreflecties te registreren en in onderstaande grafieken weer te geven.

   In de grafiek van Peter Knol staat de meteorenactiviteit, inclusief de sporadische, uitgezet op de data 7, 8 en 9 oktober 2011. De piek (pijl) kwam tevoorschijn op 8 oktober tussen 22:10 en 23:20 MEZT, goed in overeenstemming met de berichten van de NASA. De waarden in de grafiek geven steeds de gemeten aantallen meteoren aan in de voorgaande tien minuten. De VLF-ontvanger voor de sids werd ook nog in de gaten gehouden, maar die reageerde niet op de meteoren. De reflecties van de meteoren werden ontvangen via een zender in het Belgische Dourbes met een vermogen van 150 Watt op een frequentie van 49.970 MHz . De Alinco DX70 ontvanger stond in Appingedam op de positie 6,5110 graden oost en 53,1908 graden noord. Meer details zijn te vinden op de website: http://home.deds.nl/~knol/.
   Klaas Bus heeft in Hornhuizen tellingen per uur verricht van de sporadische en zwermmeteoren samen. De radiowaarnemingen begonnen op 5 oktober 2011 en werden beëindigd op 10 oktober. Duidelijk is in onderstaande grafiek de dagelijkse variatie te herkennen die ontstond door de rotatie van de aarde. De scherpe piek op 8 oktober rond 22 uur MEZT (pijl) werd veroorzaakt door de zwerm van de Draconiden. De ontvanger was van het merk ICOM. De meetfrequentie bedroeg 53,738 MHz (usb) en was afkomstig van de Italiaanse zender RAI-1. De hoogte waarop de meteoren werden geregistreerd bedroeg circa 100 km.


 • 28 september 2011:
   UFO melding vanuit Delfzijl

   's Avonds om 22:30 MEZT, kwam er vanaf een flat aan de Kustweg in Delfzijl een melding binnen van een bewegende UFO boven het Eemshotel. Het object werd met een verrekijker gevolgd. Uiteindelijk bleek het te gaan om de zeer heldere planeet Jupiter die zich hoog aan de zuidoostelijke zeer heldere hemel bevond.
 • 28 september 2011:
   Sudden Ionospheric Disturbance (SID)

   Behalve op de Lofoten wordt ook in Appingedam de zon waargenomen met bijna identieke resultaten. Hieronder staan de grafieken afgebeeld van de signaalsterkte van enkele radiostations op de VLF-band, opgenomen op 24 september. De SID's van deze datum zijn goed herkenbaar. De oorzaak ligt in de uitbarstingen op de zon op dezelfde datum. Het is de bijna direkte beïnvloeding van de röntgenuitstoot op de zon op de ionosfeer van de aarde. De activiteit van de bijbehorende versnelling en verdichting in de zonnewind bereikte de aarde op 28 september. De Kp-waarde liep toen op tot 5, hetgeen niet tot poollicht in Nederland leidde. De signaalsterkte van 3 stations is zichtbaar in de groene, turquoise en violette grafiek. De SID's (Sudden Ionospheric Disturbances) zijn herkenbaar rond 09:40 en 12:40 UTC.
   Ten gevolge van een "Sudden Ionospheric Disturbance" wordt de signaalsterkte van de drie VLF stations plotseling (suddenly) sterker. De lichtgele grafiek toont de hoogte aan van de zon boven de horizon. Rond -98dB is de signaalsterkte van de ruisvloer zichtbaar. Ook HWU zit op dit niveau omdat dit station even niet uitzond ten tijde van deze plot.
   Verder is er een andere gele lijn zichtbaar met de term STORM level. Deze is rond de -80dB geprojecteerd en geeft de deviatie aan van de diverse signaalsterktes tussen de drie stations waarop was afgestemd. De rode lijn rond de -78.5dB is het trigger level. Als de STORM level deze lijn overschrijdt worden de alarmbellen in werking gezet.
   Als antenne werd een loop-antenne gebruikt die rechtstreeks op een soundcard was aangesloten. Er waren dus geen speciale ontvangers nodig. De eerste experimenten werden gerealiseerd door een stuk draad in de mike input van de soundcard te stoppen. Onder andere met behulp van het programma "Spectrum Lab" en een speciaal script werd het één en ander gerealiseerd. Een enkele keer ontstond er nog een valse alarmmelding. Aan het script wordt nog af en toe geschaafd om valse alarms uit te bannen.

   Overigens;

   FTA op 20.9KHz is gestationeerd in Frankrijk.
   GQD op 22.1KHz zit in de UK.
   GBZ op 19.6KHz zit eveneens in de UK.
   http://home.deds.nl/~knol/   Het GOES plotje van 22, 23 en 24 September ter vergelijking.   Hier dan de gevolgen van de SID's:   Peter Knol, Appingedam.

 • 26 september 2011:
   Noorderlicht vanuit Groningen te zien

   In de avonduren van maandag 26 september 2011 had het noorderlicht zich uitgestrekt tot over Nederland en Noord Duitsland. De oorzaak was een uitbarsting met een coronale massa emissie op 22 september in het actieve gebied 1302 tegen de oostelijke rand van de zon. De Kp-index liep op tot de waarde 8. Ondanks de lange periode van heel mooi weer was het op de bewuste avond in de provincie Groningen bewolkt en regenachtig. Elders in het land is het poollicht wel waargenomen. Toch hebben de radio-amateurs Peter Knol (Appingedam) en Rob Stammes(Lofoten) de effecten van de uitbarstingen op de zon wel heel goed op hun instrumenten kunnen vastleggen. De resultaten zijn in grafiekvorm te zien. • 23 september 2011:
   Vuurbollen van de neergestorte UARS sateliet ?

   Gedurende de avond van 23 september 2011 kwamen er twee meldingen binnen van een vuurbol boven de provincie Groningen. Er is een mogelijkheid dat dit de laatste of voorlaatste omloop was van de enkele uren later in de Stille Oceaan neergestorte Upper Atmosphere Research Satellite (UARS), zo groot als een autobus. Helaas zijn er te weinig details over deze meldingen bekend. De waarnemers waren Denise Bolt (Appingedam) en Mark Miedema (Groningen). Zie ook: www.spaceweather.com op de datum 24 september 2011.

 • 4 september 2011:
   Sudden Ionospheric Disturbance (SID)

   Op 4 september 2011 vindt er op de westelijke rand van de zon een röntgenuitbarsting plaats, gecombineerd met een uitbarsting van massa welke niet op de aarde was gericht. De invloed van de röntgenstraling op de D-laag van de ionosfeer werd geregistreerd in de vorm van een sid.
   Rob Stammes, Lofoten.

   Zie ook: www.spaceweather.com op de datum 4 september 2011.

 • 9 augustus 2011:
   Sterke röntgen uitbarsting op de zon

   In de ochtend van 9 augustus 2011 werd er op de Lofoten een mooie registratie verkregen van de sterkste röntgenuitbarsting (een flare van de klasse X7) op de zon en de derde flare van de X-klasse gedurende de nieuwe cyclus 24. De uitbarsting had een ioniserend effect op de D-laag van de ionosfeer dat zich uitte in een SID op de VLF en een verhoging van de radioruis op de VHF frequentieband. Het hiervoor verantwoordelijke actieve gebied op de zon was AR1263. Een eventuele uitbarsting van massa was niet op de aarde gericht.
   Rob Stammes, Lofoten. • 2 augustus 2011:
   Lichtende nachtwolken

   Bijgaande foto van de lichtende nachtwolken is gemaakt door Ton Evenhuis te Appingedam om 02:24 UT (= 04:24 MEZT). Deze laatste waarneming was één van de mooiste van het seizoen. Op de website van de vereniging voor Weerkunde en Klimatologie is ook een opname te vinden van Peter-Paul Hattinga-Verschure die een minuut later is gemaakt. Zie: www.vwkweb.nl of www.pphv.eu . Mooi vergelijkingsmateriaal dus. Het is niet helemaal duidelijk waarom het aantal waarnemingen vanuit Europa dit jaar zo minimaal is geweest. Aan de zon heeft het vermoedelijk niet gelegen, want veel activiteit op de zon is er niet geweest die op een hoogte tussen de 82 en 85 km tot een temperatuursverhoging heeft kunnen leiden. • 12 juli 2011:
   Lichtende nachtwolken

   Opname van de lichtende nachtwolken vanaf het Groene Laantje te Appingedam gemaakt door Frans Hoenkamp in de nacht van 11 op 12 juli 2011 om 00:35 MEZT. • 10 juli 2011:
   Lichtende nachtwolken

   Hierbij een opname van de lichtende nachtwolken in de nacht van 9 op 10 juli 2011 gemaakt door Frans Hoenkamp vanaf de Zuiderweg te Wirdum (Gron.). Het tijdstip was 02:57 uur MEZT. Links is de heldere ster Capella te zien in de Voerman en rechts de planeet Jupiter die zich in het sterrenbeeld Ram bevindt. • 10 juli 2011:
   Lichtende nachtwolken

   Opname van de lichtende nachtwolken vanuit Wirdum (Gron.) gemaakt door Frans Hoenkamp in de nacht van 9 op 10 juli 2011 om respectievelijk 01:40 en 01:56 MEZT.

 • 10 juli 2011:
   Lichtende nachtwolken

   Opname van de lichtende nachtwolken vanuit Garrelsweer gemaakt door Frans Hoenkamp in de nacht van 9 op 10 juli 2011 om 00:58 MEZT. • 10 juli 2011:
   Lichtende nachtwolken

   Hierbij enkele foto's van de lichtende nachtwolken, gemaakt in de zeer heldere nacht van 9 op 10 juli 2011 vanaf het Groene Laantje te Appingedam in noordelijke richting. De tijdstippen waren achtereenvolgens 23:55 uur, 01:21 uur en 02:13 uur MEZT. De lichtende nachtwolken waren ook herkenbaar op de radar van Kiruna, een soort buienradar dus. Ton Evenhuis, Appingedam. • 10 juli 2011:
   Lichtende nachtwolken

   Twee opnamen gemaakt door Jannes Wiersema van de lichtende nachtwolken in de nacht van 9 op 10 juli 2011. De tijdstippen waren 23:45 uur en 00:27 uur MEZT. De locatie was het gebied van de Eemshaven.

 • 8 juli 2011:
   Thais ballonetje ?

   In de nacht van 7 op 8 juli om 00:11 MEZT vloog er een zeer helder puntvormig object van NO naar ZW op 20 graden hoogte, duidelijk zichtbaar vanuit de woonkamer in Appingedam. Het object was oranje, knipperde niet en vloog met een constante snelheid op een lage hoogte. Misschien was het een Thais ballonnetje, maar de vraag was of de bewegingsrichting wel klopte met de windrichting. De wind was zwak en kwam uit zuidelijke richting. Het was een heldere nacht. Wie heeft dit ook gezien? Wim Zanstra (Appingedam).
 • 1 juli 2011:
   Lichtende nachtwolken

   Bijgaand een opname van de lichtende nachtwolken van afgelopen nacht van 30 juni op 1 juli 2011 tussen 03:00 uur en 04:00 uur MEZT. De waarneming werd aanvankelijk gestoord door buienwolken en later deed de naderende ochtendschemering ook afbreuk aan het verschijnsel. Ton Evenhuis, Appingedam. • 28 juni 2011:
   Onweer

   Tussen 23:00 uur en 00:00 uur MEZT probeerde Werner Krijgsveld te Delfzijl meerdere foto's te maken na een tropisch warme dag van het onweer. Op twee foto's is het gelukt dit vast te leggen. De gebruikte camera was een EOS350d met een sluitertijd van 3,2 seconden bij ISO 800 en een f-stop van 5,6. De foto's zijn onbewerkt.

 • 27 juni 2011:
   Lichtende nachtwolken

   Tussen 23:40 uur en 00:30 uur MEZT waren de lichtende nachtwolken opeens toch weer aanwezig. Zij waren te zien in westnoordwestelijke richting tot zo'n 9 graden boven de horizon. De lichtsterkte was nog zwak en de gebruikelijke structuren zoals banden, golven en de karakteristieke blauw/witte kleur waren goed te zien Bijgaand enkele foto's die genomen werden vanaf het Groene Laantje te Appingedam.

   Ton Evenhuis

 • 27 juni 2011:
   Aardbeving

   Om 17:48:30 MEZT werden Appingedam en omgeving opgeschrikt door een stevige dubbele aardschok met een kracht van 2,7 op de Richterschaal. Van diverse kanten kwamen meldingen binnen bij de Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond. Huizen schokten heen en weer, een Franse pendule bleef stilstaan, telescopen stonden te wiebelen, mensen werden wakker, de bank schudde in de kamer, etc. Het epicentrum van de beving lag op een afstand van 3 km ten zuidwesten van Appingedam in de richting van Overschild, waar naar gas wordt geboord.

   Wim Zanstra
 • 21 juni 2011:
   Zonsondergang

   Hierbij een opname van een mooie zonsondergang boven de Eems, gemaakt op 21 juni 2011 om 00:04 MEZT door Frans Hoenkamp vanaf de dijk te Delfzijl. Duidelijk is het Eemshotel te zien. De belichtingstijd was 8 seconden bij een openingsverhouding van f/2,8 en een gevoeligheid van 80 ISO. • 10 juni 2011:
   Lichtende nachtwolken

   Hierbij een tweetal opnamen van lichtende nachtwolken, gemaakt om 01:24 en 01:30 MEZT vanuit Wirdum in de provincie Groningen. De heldere ster boven de horizon is Capella in het sterrenbeeld Voerman. De foto's zijn gemaakt door Frans Hoenkamp te Loppersum. De camera was een Panasonic DMC-FS62 met een standaardlens en op een statief. Er werd 60 seconden belicht bij een openingsverhouding van f/2,8 en een gevoeligheid van 80 ISO.

 • 24 mei 2011:
   Aswolk Grimsvotn

   tussen 21.50 en 22.15 uur MEZT was het duidelijk zichtbaar dat de aswolk van de IJslandse vulkaan Grimsvötn het noorden van Nederland had bereikt. Aan de noordwestelijke hemel was bij de ondergaande zon de kenmerkende vaalbruine kleur goed te zien. (Zie bijgaande foto, genomen om 22.07 uur). Dezelfde kleur ontstond ook door de aswolk van de vulkaan Eyjafjallajokul op IJsland (mei 2010) en.het Saharazand (april 2011). Zie hiervoor de meldingen van 16 april 2010 en 9 april 2011. Tijdens de zonsopkomst op 25 mei 2011 was de vaalbruine kleur nog duidelijk aanwezig.
   Later overdag ontstond de Ring of Bishop rond de zon, zij het dat deze in de loop van de dag in intensiteit afnam. De aswolk verwijderde zich in oostelijke richting. (Zie bijgaande foto, genomen om 10:27 uur). Inmiddels is de Grimsvötn weer gekalmeerd en is het afwachten of er een pauze is ingelast, of dat werkelijk deze eruptie voorbij is.

   Ton Evenhuis, Appingedam.

 • 5 mei 2011:


   Hierbij nog een foto, gemaakt door Frans Hoenkamp te Loppersum op 6 maart 2011 om 19:26 MET. Te zien zijn de smalle maansikkel, het asgrauwe schijnsel en de planeet Jupiter. Het cameramodel was een FinePix Z300.

 • 4 mei 2011:
   Smalle maansikkel en Aldebaran

   Even na 22.00 uur MEZT was aan de WNW horizon een zeer smalle maansikkel te zien. Dankzij de droge en stofvrije lucht kon Ton Evenhuis vanuit Appingedam. te Appingedam bijgaande opname maken. Tussen de antennes is tevens een zeer klein lichtpuntje te zien, de ster Aldebaran.

 • 4 mei 2011:
   Smalle maansikkel

   Hierbij een foto van de uiterst smalle maansikkel om 22:04 MEZT. De opname is gemaakt door Frans Hoenkamp vanuit Appingedam. Camera: Panasonic Lumix, type DMC-FS62.

 • 25 april 2011:
   International Space Station

   Hierbij twee foto's van een zeer opvallende overkomst van de ISS (het internationale ruimtestation) rond 22:32 en 22:33 MEZT gemaakt door Frans Hoenkamp vanuit Wirdum (Groningen). De belichtingstijd voor beide opnamen was 15 seconden. De foto's zijn gemaakt met een Panasonic camera van het type DMC-FS62 en 10 megapixels. Op de eerste opname beweegt de ISS precies tussen de sterrenbeelden Tweelingen en Kleine Hond door, waarvan de sterren Castor en Pollux en Procyon duidelijk te herkennen zijn. Op de tweede foto bevindt de ISS zich juist in de kop van het sterrenbeeld Leeuw. Hiervan is de ster Regulus ook goed te zien. • 14 april 2011:
   Optische verschijnselen

   In de morgen waren er enkele optische verschijnselen zichtbaar in een dunne sluierbewolking, waarvan hier een paar opnamen.

   Foto 1: bovenraakboog aan de kring van 22°
   Foto 2: bovenraakboog met daarboven de kring van 46°(kleurrijk). Komt niet zo vaak voor.   Ton Evenhuis Appingedam.
 • 9 april 2011:
   Saharazand boven Nederland

   Er is een groot gebied met Saharazand onderweg naar Nederland. Eigenlijk waren de voorlopers er gisteren al, zoals te zien was aan een witte krans om de zon met een diameter van 20°, de Ring van Bishop. In de loop van de dag wordt het steeds duidelijker dat het blauw van de hemel weggedrukt wordt door een bruin-gele waas. Ongeveer een half uur voor zonsondergang was gisteravond aan de westelijke hemel geen blauw meer waar te nemen. De witte krans had vanmiddag al een doorsnee van 40° . Het is onbegrijpelijk dat de meteorologen van Nederland I en RTL4 hier geen aandacht aan besteden. Op één van deze kanalen werd zelfs een satellietfoto getoond, waarop de zandsluiers duidelijk waren te onderscheiden. Voor meer info zie: http://forecast.uoa.gr/LINKS/DUST/dust.php?field=dload&lan=en
   Het zand is afkomstig uit de Sahara en werd via de oostelijke Atlantische Oceaan naar de omgeving van IJsland getransporteerd. Daarna ging het verder in zuidoostelijke richting naar de Noordzee en het zuiden van Scandinavië. Vermoedelijk dankzij het hogedrukgebied. De foto's zijn genomen om respectievelijk. 13:32, 19:39 en 20:04 uur MEZT.

   Ton Evenhuis, Appingedam.   p.s. Het is overigens niet zeker dat een dergelijke ring, ontstaan door zand, ook valt onder het begrip Ring van Bishop.

 • 28 maart 2011:
   Zonnezuil

   Tijdens de zonsondergang was er een fraaie zonnezuil aan de westelijke horizon te zien. De opname is gemaakt door Ton Evenhuis om 20:17 MEZT vanuit Appingedam.

 • 19 maart 2011:
   Gebroken contrail

   Hierbij een opname, gemaakt door Tineke v/d Berg te Delfzijl om 19:31 MET. Het is een gebroken contrail tussen allerlei bogen in de lucht. Heel bijzonder. Misschien zijn onregelmatigheden in de atmosfeer er de oorzaak van. In het Dagblad v.h. Noorden wordt hierop commentaar geleverd door Matthijs van der Linden van het weerbureau Meteovista.

   Commentaar Wim Zanstra: De bogen op de foto moeten zijn ontstaan door het effct van interferentie in de camera.

 • 19 maart 2011:
   Mistboog

   Even na 08.00 uur vanmorgen toen er in delen van de provincie nog dichte mist voorkwam, was de mist hier zo ver afgenomen dat de zonnestralen er niet meer door gehinderd werden. Dit had tot gevolg dat Ton Evenhuis vanuit Appingedam een fraaie mistboog waarnam en deze vast wist te leggen.

 • 11 maart 2011:
   Maan

   Tijdens de 35e landelijke sterrenkijkdagen maakt Frans Hoenkamp vanuit Delfzijl deze opnamen van de maan om respectievelijk 21:24 uur, 21:26 uur, 21:31 uur en 21:36 uur.

 • 6 maart 2011:
   Zonnevlekkengetal weer boven de 100

   Eindelijk is weer wat te doen op de zon (in wit licht). Vandaag heeft Wim Zijlema te Kolham een zonnevlekkengetal gemeten van 102, boven de 100 dus. De laatste keer dat dit gebeurde was op 7 augustus 2005, in de vorige cyclus!
 • 6 maart 2011:
   Samenstand Maan en Jupiter

   Dankzij een zeer transparante lucht heeft Ton Evenhuis vanuit Appingedam enkele opnamen kunnen maken van de samenstand Maan / Jupiter, waarvan hieronder een exemplaar. Doordat de ecliptica momenteel zeer steil op de horizon staat vertoont de maan zich als een smal boogje met de bolle zijde uiteraard richting horizon. In ons land komt - in tegenstelling tot de tropen - een dergelijke stand zelden voor.

 • 27 februari 2011:
   Kun je zonnewind zien ?

   Martin van Raay te Culemborg heeft iets vreemds gezien, waarvan hij zich afvraagt of het veroorzaakt werd door de zonnewind. Hieronder zijn melding:

   Vanuit mijn eigen bovenverdieping zag ik in een ruit van de bovenverdieping van de buren aan de overkant van de straat een pulserend ovaal dat bestond uit twee ringen, waarvan bij inzet van een verrekijker de binnenste ring ook weer bleek te bestaan uit drie of vier ringen. Door iets te bewegen met mijn hoofd en door scherp te stellen met de verrekijker constateerde ik dat het effect niet zat ik mijn eigen ogen en ook niet op het oppervlak van de ruit, maar dat het qua afstand zat op de plek van de huizen en bomen die in de ruit reflecteerden. Of daarachter, maar zeker niet dichterbij. De afstand van de gereflecteerde huizen via de ruit aan de overkant naar mij zal ongeveer 30 à 40 meter geweest zijn.
   Het ovaal zat in de linkerbovenhoek van de ruit en deels daarbuiten, zodat ik niet precies kan zeggen hoe groot het was. Het centrum zat buiten de ruit. Ik denk dat het centrum te zien geweest zou zijn als de ruit naar linksboven toe een meter groter geweest was. De ringen breidden zich uit vanuit het centrum, als de kringen in een vijver nadat je er een steen ingegooid hebt.
   Het begon met een vrij snelle pulsering (iets sneller dan eenmaal per seconde), zakte daarna af tot eenmaal per pakweg 3 seconden. Maar daarna liep de snelheid weer op. En daarna liep hij weer af. De variatie in de snelheid was zó klein dat ik het nauwelijks zag variëren. Alleen als ik even niet gekeken had, merkte ik dat de snelheid veranderd was. De ringen waren donkergrijs, met vaak een heel dun zilveren randje, dus duidelijk te zien tegen de lichtgrijze lucht boven de gereflecteerde huizen.
   Het vreemde was, dat de ringen achter de gereflecteerde huizen leken te zitten, want tegen de lucht kon ik ze goed zien, maar voor het dak zag ik ze niet meer. Omdat ze zo duidelijk waren, kan ik niet anders zeggen dan dat ze achter het dak zaten, want vóór het dak waren ze zelfs niet heel zwak te zien, ook niet met de verrekijker (vergroting: 8x). Dit sluit volgens mij uit dat het effect in de ruit zat en veroorzaakt werd door bijv. geluidsgolven. Dan zou het effect over de hele ruit gegaan zijn.
   Afgaand op de reflectie, deed het verschijnsel zich voor in noordelijke richting. Ik nam het waar in de namiddag, gedurende enkele uren, tot het donker werd. Op dit moment (zondag 27 febr.) is het effect weg en ik heb het ook nog nooit eerder gezien. Ik heb aan de andere kant van het huis gekeken of er boven de gereflecteerde huizen iets te zien was, maar dat was niet zo. Het ging dus niet om een verschijnsel dat met het blote oog te zien was, maar om iets dat pas bij reflectie in een ruit zichtbaar werd. En o ja: ik draag alleen een leesbril en had die uiteraard niet op toen ik dit zag. Omdat ik gelezen heb dat onlangs de zonnewind sterk toegenomen is en ik weet dat het geladen deeltjes zijn die het poollicht veroorzaken, vraag ik me nu af: kan de zonnewind ook de verklaring zijn voor wat ik zag? Kan de breking van het licht op het grensvlak tussen lucht en glas zoiets zichtbaar maken?

   Commentaar Wim Zanstra: In ieder geval kan bovenstaande geen effect van de zonnewind zijn. Dat is een stroom geladen deeltjes met een dichtheid van 10 deeltjes per kubieke centimeter en een snelheid van minimaal 400 km/s die afkomstig is van de zon. De atmosfeer is een factor 1 triljoen maal dichter en die is zelfs niet zichtbaar. Vermoedelijk heeft u een interferentieverschijnsel gezien van het zonlicht in de dubbele ramen van uw overburen. Dat zien we ook in fotocamera's als we in de richting van de zon fotograferen. Zie bijvoorbeeld de foto van Tineke v.d. Berg van 19 maart j.l.
 • 11 februari 2011:
   Haloverschijnsel bij de zon

   Rond 15:30 MET ziet Lineke Richters vanuit Delfzijl in de sluierbewolking tussen de windveren door een mooie kleurige boog links onder de zon. Dit moet een deel zijn geweest van de 22 graden halo.
 • 21 januari 2011:
   Strooilicht en mistdruppeltjes

   Hierbij een tweetal foto's, gemaakt door Wim Zanstra in de nevelachtige nacht van 20 op 21 januari 2011, rond 01:00 MET vanuit een posititie in Appingedam. Eén van de foto's is gemaakt zonder flits. Daarop is de maan met strooilicht duidelijk te zien. De andere foto werd gemaakt met flitslicht, waardoor de mistdruppeltjes zichtbaar werden. • 19 januari 2011:
   Komeet 103P Hartley 2

   Bij deze alsnog een opname van Werner Krijgsveld van de komeet 103P Hartley 2 die op 10 oktober 2010 is vastgelegd. Opname is gemaakt met een digitale spiegelreflexcamera (EOS 350D) achter een 102mm apochromatische lenzenkijker (Vixen 102eds). Deze foto is een samenstelling van 2x 30 seconden opnamen nabewerkt met het programma Images Plus. • 7 januari 2011:
   Samenstand Venus en Saturnus

   Hierbij een tweetal opnamen van Frans Hoenkamp van de molen Stormvogel te Loppersum met Venus en Saturnus op de achtergrond. Zij werden gemaakt op 15 november 2010, respectievelijk om 07:00 uur en 07:02 uur MET. Camera: Praktika DPix 740 Z.

 • 6 januari 2011:
   Boötiden

   De meetresultaten van Klaas Bus, waarneemstation Lutjewad, Hornhuizen


   De uuraantallen van de Boötiden inclusief de sporadische achtergrond, gemeten in de nacht van 3 op 4 januari 2011.


   De sporadische achtergrond bij de Boötiden, gemeten in de nachten van 4 op 5 januari en 5 op 6 januari 2011.

 • 4 januari 2011:
   Zonsverduistering

   Ondanks de bewolking toch nog iets gezien van de zonsverduistering in de ochtend. Vlak na zonsopkomst om 8:55 MET was er een gaatje in het wolkendek. De verduisterde zon scheen er doorheen. Een prachtig gezicht in de kijker dat door buurman Stephan werd vastgelegd. Zie bijgaande opname.   Wim Zijlema