Kijkeensomhoog 2010 • 24 november 2010:
   Vliegtuigspoor ?

   Om 14:07 MET maakte Ton Evenhuis te Appingedam deze foto van een stukje vliegtuigspoor (contrail) met een raadselachtige uitstulping. Wat zou daar de oorzaak van geweest kunnen zijn? • 17 oktober 2010:
   Komeet 103P/Hartley 2

   Op zondag 10-10-10 is het Werner Krijgsveld vanuit Delfzijl gelukt komeet 103P/Hartley 2 waar te nemen. Dit gebeurde tussen 20:30 en 23:30 MEZT, eerst met een 7x50 verrekijker en later met een 102 mm (f 9) apochromatische lenzenkijker. Met deze laatste werden alle verder genoemde waarnemingen gedaan. De komeet was links onder de ster Eta Persei te vinden. De helderheid werd geschat op zoĺn m= 5. Van de komeet was de coma te zien maar met veel moeite ook een kern. Van een staart was geen sprake. Het best was de komeet te zien in een 15mm SWA (Super Wide Angle) oculair en een 32 mm Pl÷ssl oculair. Als hulpmiddel werd een planetariumprogramma gebruikt op de computer om de komeet te kunnen vinden. Aansluitend werden meerdere fotoĺs gemaakt die nog bewerkt moeten worden.

   Ook Wim Zanstra te Appingedam heeft komeet 103P/Hartley 2 inmiddels gedurende zes heldere nachten kunnen waarnemen. In de nacht van 8 op 9 oktober 2010 was het nog enigszins nevelig, maar kon toch de komeet met een 10x50 verrekijker worden gezien. Omdat het centrum van het netvlies minder gevoelig is moest perifeer worden gekeken. De komeet bevond zich vlak bij de dubbele sterrenhoop van Perseus en had een ronde vorm met een diameter van zo'n halve graad. Er was geen sprake van enige condensatie in de kern. Een staart was ook niet te zien. De helderheid werd geschat op 6,5m. Gedurende de beide nachten daarna werd de komeet beter zichtbaar en kon hij gewoon rechtstreeks met de 10x50 verrekijker worden waargenomen. Er was enige condensatie in de kern ontstaan en de helderheid was toegenomen toe tot de 6de grootte. In de nachten van 16 en 17 oktober 2010 kort na middernacht is komeet 103P/Hartley 2 weer met de 10x50 verrekijker waargenomen. Het was een lichte ronde schijf met een diameter van zo'n 1,5 maal de volle maan. De helderheid werd geschat op 5,5m. Een staart was niet te zien. De komeet bevond zich in het sterrenbeeld Perseus en was op weg naar de heldere ster Capella in de Voerman. Op 18 oktober rond 00:45 MEZT begon de maan te storen en leek de komeet veel kleiner en zwakker.
 • 3 september 2010:
   Lichtende nachtwolken

   Hierbij twee opnamen van lichtende nachtwolken, waargenomen op 2 augustus 2010 omstreeks 23.00 uur MEZT vanaf het Groen Laantje te Appingedam. De bewolking laag aan de horizon boven het warme water van de Noordzee en de Waddenzee had een negatief effect op de waarneming. Het NLC seizoen is hiermee nu voor dit jaar voorbij.


   Ton Evenhuis
 • 14 augustus 2010:
   Perse´den

   Op vrijdagavond 4 augustus 2010 heeft Werner Krijgsveld te Delfzijl tussen 23:00 en 23:30 MEZT vanuit de tuin drie Perse´den waargenomen, waarvan twee met een geschatte helderheid van 2m en ÚÚn van 1m. Ook zag hij om 23:24 MEZT een oranje-geel gekleurde vuurbol, die even werd onderbroken in het sterrenbeeld zwaan en direct daarna zijn weg vervolgde tot in het sterrenbeeld Lier. Er was een kort nalichtend spoor te zien. Vermoedelijk ging het hier om een delta-Aquaride-Zuid.

   In de nacht van 9 op 10 augustus 2010 om 00:14 MEZT ziet Wim Zanstra vanuit zijn woonkamer te Appingedam in noordwestelijke richting een heldere witte vuurbol schuin naar rechts onder een hoek van zo'n 60 graden naar de horizon vliegen. Hij passeert daarbij de heldere ster Arcturus aan de rechter kant. De beweging was vrij traag en er was geen nalichtend spoor te zien. De helderheid werd geschat op -6m, helderder dan Venus. Vanwege het beperkte uitzicht kon het begin van het spoor niet worden waargenomen. De weersomstandigheden waren helder, geen wind bij een temperatuur van 16 ░C. Aan de richting te zien kon het geen Perse´de geweest zijn. Tot de overige mogelijkheden behoren een alpha-Capricornide, een delta-Aquaride-Zuid, of een kappa-Cygnide. Aan de witte kleur te oordelen was het vermoedelijk de laatste.

   In de nacht van 11 op 12 augustus 2010 tussen 01:10 en 01:25 MEZT heeft Wim Zanstra te Appingedam vanuit de tuin geen enkele meteoor kunnen waarnemen, ondanks het heldere weer (15 ░C en geen wind) en minimaal stadslicht. Beter ging het een etmaal later op 13 augustus 2010. Om 01:02 MEZT was er weer vanuit de huiskamer een heldere witte vuurbol (-6m) zichtbaar die nu onder een hoek van 80 graden schuin naar links in het noordnoordwesten de horizon naderde nu onder de staart van de Grote Beer. Het verschijnsel was weer redelijk traag. In dit geval zou het een Perse´de geweest kunnen zijn. Na een bewolkte avond waren de weersomstandigheden redelijk gunstig geworden. Helder, geen wind en 14 ░C.
   Tussen 01:10 en 01:55 MEZT, een onbewolkte periode, werden vanuit de tuin in totaal 18 meteoren geteld, waarvan 13 tot de zwerm van de Perse´den konden worden gerekend. Over het algemeen waren zij niet erg helder (2m Ó 3m) en duidelijk afkomstig uit ÚÚn punt, de radiant in Perseus. Twee van de Perse´den flitsten op in de radiant zelf. Van de resterende vijf vlogen er vier van het zuidwesten naar het noordoosten Zij waren helderder (-1m), wit van kleur en behoorden waarschijnlijk tot ÚÚn van de categorieŰn delta-Aquariden-Zuid, of kappa-Cygniden. De vijfde vloog van het zuidoosten naar het noordwesten, was helder (-2m), roodachtig van kleur en liet een spoor van "rook" achter zich. Vermoedelijk een alpha-Capricornide. Gekeken werd in de omgeving van de sterrenbeelden Perseus en Cassiopeia. De waarnemingsomstandigheden waren goed. Helder, geen wind, 14 ░C en weinig storend stadslicht. Tegen 02:00 MEZT kwam de bewolking opzetten. Het maximum van de activiteit van de Perse´den werd verwacht rond 03:00 MEZT met een waar te nemen uuraantal tussen de 60 en 80. Te optimistisch dus.

   Ook Werner Krijgsveld deed vanuit zijn tuin te Delfzijl een poging om in de nacht van 12 op 13 augustus enkele meteoren waar te nemen. Om 02:40 tot 03:10 liet de bewolking het toe een waarneming te starten. Dit was tevens rondom de tijd van het maximum. Gekeken werd in de richting van Perseus zelf. Er werden 18 Perse´den waargenomen waarvan ÚÚn vuurbol (-4m). Echter vanaf 03:02 uur MEZT kwam vanuit het zuiden en westen toch weer bewolking opzetten welke snel tot voorbij de zenit uitstrekte.
 • 13 augustus 2010:
   Perse´den

   Trijnie Drenth ziet vanuit Oude Pekela 14 meteoren. Acht daarvan kwamen vanuit de Grote Beer en die waren erg zwak. Drie ontsprongen in Cassiopeia en ook drie kwamen vanuit Perseus. Allemaal waren ze erg helder en konden zij een paar tellen gevolgd worden. De meteoren verdwenen naar het westen. De helderheid was ongeveer in de orde van die van Venus.
 • 13 augustus 2010:
   Perse´de ?

   In de nacht van 12 op 13 augustus heeft Roald van Stijn boven de veluwe een foto van een meteoor kunnen schieten. Als ik flink op de meteoor inzoom lijkt er een vorm van een steen te zien die niet rond is. De meteoor was zo'n 2 seconden zichtbaar. Hij spatte niet uit elkaar en doofde ook niet uit. (is op de foto te zien) Er vond een abrupt einde plaats.
   De foto is te zien onder http://pyropix.wordpress.com/
 • 11 augustus 2010:
   Bijzonnen

   Peter Knol te Appingedam ziet op woensdagavond 11 augustus 2010 rond 19:45 MEZT een bijzon aan de linker kant van de zon. Later tegen 20:15 MEZT was er een bijzon rechts van de zon zichtbaar, terwijl de linker vrijwel was vervaagd tot niks. De hoekafstand tussen de zon en een bijzon is kenmerkend en wordt geschat op circa 20 graden. De hoek van de zon boven de horizon was ongeveer 15 graden. De foto is gemaakt met een "LG Cookie" telefoon vanuit Appingedam. • 5 augustus 2010:
   Lichtende nachtwolken maand juli

   In de afgelopen maand juli 2010 heeft Ton Evenhuis (Appingedam) lichtende nachtwolken waargenomen in de nachten van 04 op 05 juli, 06 op 07 juli, 09 op 10 juli, 15 op 16 juli en 17 op 18 juli. Zoals gebruikelijk kwamen sluiers, banden en golfachtige structuren het meest voor. Bijgaand ook een 3-tal opnamen van lichtende nachtwolken, gemaakt in de nachten van 04 op 05 juli, 15 op 16 juli en 17 op 18 juli.   Ook Frans Hoenkamp te Loppersum deed zijn laatste waarneming aan lichtende nachtwolken in de nacht van 17 op 18 juli.
 • 12 juli 2010:
   Buien

   Hierbij een paar sfeer-beelden van de buien van vanmiddag. Met vriendelijke groeten
   Ton Evenhuis (Appingedam) • 29 juni 2010:
   Lichtende nachtwolken

   Overzicht van de waarnemingen over de maand juni 2010, gedaan door Ton Evenhuis (Appingedam) Lichtende nachtwolken werden waargenomen in de nachten van 25/26 juni, 27/28 juni en 28/29 juni 2010. Bijgaande opname heeft betrekking op de laatste nacht, dus 28/29 juni om 23:54 MEZT. De heldere ster is Capella in sterrenbeeld Voerman. Afgezien van de laatste datum bestonden de lichtende nachtwolken veelal uit banden en golfpatronen. Het was verbazingwekkend te zien hoe snel de lichtende nachtwolken op 28 juni na 22.40 MEZT zichtbaar werden aan de noordelijke hemel. De plaats van waarneming was het Groen Laantje ten noorden van Appingedam. • 29 juni 2010:
   ISS en lichtende nachtwolken

   In de nacht van 28 op 29 juni 2010 om 01:59 MEZT werd de overkomst van de ISS gefotografeerd door Frans Hoenkamp. Het spoor liep vlak langs het sterrenbeeld Hercules. Op de opname, gemaakt in de nabijheid van Loppersum, is nog een tweede spoor van een veel zwakkere satelliet te zien.   Ook Frans heeft uiteraard kunnen genieten van de lichtende nachtwolken. De foto daarvan werd gemaakt op 26 juni 2010 om 01:24 MEZT. • 24 juni 2010:
   ISS en vuurbol

   Rond 02:20 uur MEZT ziet Ton Evenhuis (Appingedam) het International Space Station (ISS) over vliegen in de richting van west naar oost met een helderheid als die van de planeet Venus (helderheid -3,7m).

   Om 03:15 uur MEZT ziet Ton vervolgens een fel witte, trage vuurbol vloog in de richting van oost naar west. De lengte van het spoor bedroeg ongeveer 30 graden. De helderheid was vergelijkbaar met die van Venus.
 • 16 mei 2010:
   Samenstand van smalle maansikkel en Venus

   Hierbij twee foto┤s van Frans Hoenkamp gemaakt om 23:31 en 23:32 uur te Appingedam.
 • 20 april 2010:
   Kring om de zon

   Hier een paar opnamen van niet veel voorkomende optische verschijnselen.
   Verschijnselen deden zich voor tussen 19:00 en 20:00 uur.

   Met vriendelijke groeten, Ton Evenhuis


   deel van de grote kring van 46░ om de zon


   raakboog aan de kleine kring om de zon

 • 16 april 2010:
   Verdwenen hemelsblauw / Ring of Bishop

   Uit de eerste twee opnamen is duidelijk te zien dat het hemelsblauw practisch verdwenen is. In de loop van de morgen trok de stofwolk verder in zuidelijke richting en omstreeks 14.00 uur was de lucht weer diepblauw, zoals we gewend zijn aan lucht afkomstig uit hogere breedtes.
   Vooral in de eerste ochtend uren staken cumuli groenachtig af tegen de vuilgrijze sluier van het stof. De Ring of Bishop was dus duidelijk aanwezig. Zie hiervoor de onderste twee foto┤s.
   Vanaf 16.45 uur heb ik nog waargenomen de kleine kring met bijzonnen L en R en de circumzenitale boog, zij het zeer zwak. En tijdens zonsondergang tot een half uur daarna was er de zonnezuil, elevatie ongeveer 5░.

   Vriendelijke groeten, Ton Evenhuis

 • 29 maart 2010:
   Optische verschijnselen

   De afgelopen winter was bijzonder arm aan optische verschijnselen. De maand maart schijnt eern inhaalslag te hebben gemaakt.


   zeer felle bijzon in vliegtuigstreep / 5 maart 10.28 uur


   linker bijzon van 120░ op de parhelische ring / 18 maart 14.43 uur


   circumzenitale boog / 29 maart 08.36 uur


   circumzenitale boog met linker bijzon, ook 29 maart 08.43

   Met vriendelijke groet Ton Evenhuis
 • 16 februari 2010:
   Mooie bijzon

   Adel en Lina Hamzaoui (Barneveld) zagen vanuit de auto, rijdend in de buurt van Voorthuizen, een hele mooie en duidelijk gekleurde bijzon op een afstand van 22 graden rechts van de zon en op dezelfde afstand boven de horizon.