Kijkeensomhoog 2008 • 13 december 2008:
   Maan versus zon

   Hierbij twee foto's.EÚn van de zon op 13 december 2008 om 11.39 MET en ÚÚn van de extra grote volle maan op 13 december 2008 om 01.02 MET. Na meting van de diameters blijkt de maan ongeveer 8% groter te zijn dan de zon. De maan kan ook behoorlijk kleiner zijn dan de zon, zoals het geval is bij een ringvormige zonsverduistering. De foto's zijn gemaakt door Wim Zanstra te Appingedam met een eenvoudige digitale camera achter het oculair van een 15 cm Newton telescoop. • 18 november 2008:
   Tauriden

   Om 17.58 MET zag Henk Leeuw vanuit 't Zandt een dergelijk verschijnsel (vuurbol) in zuidelijke richting van links naar rechts en iets schuin naar beneden bewegen. De helder witte flits liep uit in een "cilindrische" kop, aan de voorkant rood gekleurd en aan de achterkant blauw.

 • 12 november 2008:
   Tauriden

   Ruth Favarger zag op 12 november om 23.16 MET vanuit de huiskamer in Appingedam in noordelijke richting op een hoogte van circa 15 graden boven de horizon een heldere flits (vuurbol) van rechts naar links en iets schuin omlaag door de boomtakken bewegen.

 • 17 augustus 2008:
   Perse´den

   Ook dit jaar zijn de Perse´den weer door Peter Knol te Appingedam geregistreerd in de vorm van de aantallen radioreflecties per uur. Er werd gebruik gemaakt van de MAnalyzer die luisterde op de frequentie van 55.260400 MHz van waarschijnlijk een Noorse tv-zender. De software daarvan registreerde, analyseerde en telde zelf de audiosignalen (pings, piepjes, meteoorreflecties) en telde deze automatisch via de geluidskaart van de PC. Uiteindelijk is met behulp van Excel een grafiek gegenereerd uit de MAnalyzer data.   Dit jaar dus geen handmatige tellingen, maar beoordelingen door de computer. Vertikaal in de grafiek zijn de uurtellingen van de reflecties uitgezet tegen horizontaal de tijd in kalenderdagen van 10 tot en met 16 augustus.   Als antenne werd een 10 MHz band dipool gebruikt die achter in de tuin op vijf meter boven de grond hangt. De ontvanger was een Alinco DX70 die stond afgestemd op 55.260400 MHz in de Upper Side Band (USB) mode. Evenals in 2007 (zie De Vangspiegel 2007-6, of 'Kijkeensomhoog 2007') was de grootste activiteit weer te merken op 12 en 13 augustus. De vorm van de grafiek wordt bepaald door de activiteit van de zwerm meteoren zelf en de kans dat een reflectie van een meteoor door de antenne wordt opgepikt. Zoals bekend gaat dat minder goed naarmate de radiant van de zwerm in het sterrenbeeld Perseus zich dichter bij het zenit bevindt of in het loodrechte vlak op de aarde door de zender en de ontvanger. Bovendien moet er per jaar een verschuiving plaatsvinden van 6 uren, omdat een kalenderjaar van 365 dagen korter is dan een tropisch jaar. In een schrikkeljaar (2008) wordt deze verschuiving weer gecompenseerd.

   NB. Ook Werner Krijgsveld heeft drie avonden lang geprobeerd de Perse´den waar te nemen. Er kwam helaas een schamele uitslag uit de bus van ÚÚn Perse´de en ÚÚn sporadische meteoor. Voor wat betreft de Perse´den had hij samen met Trijnie Drenth en zijn pupillen Wesley en Karin een thema-avond georganiseerd. Helaas hebben zij vanwege de regen en uiteraard bewolking niets kunnen zien.

 • 16 augustus 2008:
   Maansverduistering

   De (eveneens partiŰle) maansverduistering kon door Werner Krijgsveld samen met zijn nieuwe buren rondom het maximum worden waargenomen. Dit ondanks de dunne sluierbewolking en dankzij een 7x50 verrekijker. Wim Zanstra had in de buurt van Koblenz last van een behoorlijk dikke sluierbewolking en was daardoor niet in staat om mooie scherpe foto's te maken.

 • 16 augustus 2008:
   Maansverduistering

   Van de zon (zie vorige mail) naar de Maan.

   De foto's zijn gemaakt met een Samsug L730 die handmatig voor het oculair van een 100mm Tasco spiegel telescoop hield. Versterking was 150x en de Maan paste net binnen het zichtbare deel van het oculair lensje.   Dit was het beste wat ik er met dit houtje touwtje systeem van kon maken.

   Groet, Peter.

 • 16 augustus 2008:
   Zonsverduistering

   Ik heb nog twee zonsverduisterings foto's voor je. Niet super speciaal, maar even ter bevestiging dat er Úcht een zonsverduistering is geweest :-) Vanavond ga ik proberen om foto's van de maan te maken !   De foto's zijn gemaakt met een Samsung L730 en een laskap glas als filter. Er zijn verder geen optische versterkers toegepast... Die streep op een v/d foto's is een antenne draad.   Groet oet Daam.

   Peter Knol

 • 1 augustus 2008:
   Zonsverduistering

   De (partiŰle) zonsverduistering kon door Werner Krijgsveld op de terugreis vanaf zijn vakantieadres amper door een dikke bewolking heen nog heel even worden waargenomen. In Zwitserland zag Wim Zanstra alleen maar wolken.

 • 1 augustus 2008:
   Zonsverduistering en maansverduistering

   In Kolham was het sterk bewolkt met af en toe een gaatje in het wolkendek van een paar seconden.   Wim Zijlema

 • 28 juli 2008:
   Een weer-jubileum

   Ten Post, 28 juli 2008, 17.00 uur. Het was half bewolkt en 30,6░C na een maximum van 31,3░C bij een oostelijke wind met kracht 3 Beaufort. Vandaag was het overwegend zonnig met veel cirrusbewolking, waar de zon nauwelijks door gehinderd werd. Het was voor Henk Veldman Veldman in Ten Post een jubileum, omdat hij daar vandaag de 100ste tropische dag had geregistreerd sinds het begin van zijn waarnemingen in 1961.
   Uit de statistieken blijkt verder duidelijk een toename van deze zogenoemde dertigers (tropische dagen) in Ten Post. • 25 juni 2008:
   Bijzon

   Het was weer bijzonnenweer; hierbij een (reduced size) foto vanuit Uithuizen.   Wim Lambeek.

 • 7 juni 2008:
   UFO (?) melding

   Op zaterdag avond 7 juni rond 22.50 uur zag Peter Knol in Appingedam dat er een UFO-ballon werd opgelaten nabij het oostelijke centrum. Deze was in de late avond schemering gedurende zo'n 10 minuten zichtbaar en dreef in westzuidwestelijke richting. Zie: http://www.ufomelden.nl/category/meldingen/.

 • 13 mei 2008:
   Opname Saturnus

   Deze opname van Saturnus werd opgestuurd door Wim Zijlema. De opname is gemaakt met een webcam achter een lenzenkijker. Meer informatie zie foto.


 • 6 mei 2008:
   Kring om de zon

   Om ongeveer 14.00 uur was er in Gettysburg, Pennsylvania US, in de sluierbewolking een mooie kring om de zon te zien (zie foto). De tijdsduur was ruim een uur.   groeten,
   Ane Glas

 • 3 mei 2008:
   Haloverschijnsel rond de zon

   Vanuit Havelte werd op 3 mei 2008 door Peter Knol een opvallende kring rond de zon waargenomen die stand hield van 10.30 uur tot 13.30 uur. Er hing veel sluierbewolking en zonder zonnebril was de halo door het felle licht van de zon nauwelijks waarneembaar (te pijnlijk aan de ogen). Ook waren er die dag veel schaduwlijnen van condensstrepen van vliegtuigen op de zich eronder bevindende sluierbewolking zichtbaar.

 • 30 januari - 16 februari 2008:
   Komeet 17P/Holmes

   Gedurende de periode met veel (storend) maanlicht kon, ondanks het soms heldere weer, de komeet Holmes in de buurt van de ster Algol niet door Wim Zanstra met de verrekijker worden gezien. Pas op 30 januari 2008 lukte het weer. Om 20.10 MET werd de helderheid geschat op 5,3 magnitudes bij een comadiameter van 50 boogminuten. Er was geen centrale condensatie meer waarneembaar, maar de vorm van de komeet was duidelijk driehoekig met de punt in de richting van de zon en een staartlengte van een graad. Meer waarnemingen werden gedaan op 4 februari 2008 om 00.20 MET en 20.00 MET. De helderheid was afgenomen tot 6,0 magnitudes en van een staart of driehoekige vorm was niets meer terug te vinden. De komeet werd moeilijk waarneembaar wegens de zeer lage oppervlakte-helderheid. Op 9 en 11 februari 2008 waren de waarnemingsresultaten ongeveer dezelfde, behalve de nog iets afnemende helderheid. Op 16 februari was er weer zoveel maanlicht dat de komeet niet meer kon worden gezien.

 • 9 februari 2008:
   Overkomst International Space Station (ISS)

   Op 9 februari 2008 om 19.14 MT hebben Marga Heeres, Ruth Favarger en Wim Zanstra de ISS zien overvliegen, vlak langs Mars. Helderheid circa 1 magnitude. (Spaceshuttle Atlantis met de Columbus waren al aangekoppeld).

 • 23 januari 2008:
   Haloverschijnselen rond de maan

   In de nacht van 22 op 23 januari 2008 waren Peter Knol en Wim Zanstra te Appingedam getuige van een reeks steeds terugkerende halo's rond de bijna volle maan. Tussen 22.00 en 22.45 MET vertoonde zich de bijna volledige kleine kring met een straal van 22 graden. Het verschijnsel keerde terug tussen 23.00 en 23.45 MET en na 00.50 MET. Het was een duidelijke voorbode voor een volgende depressie met regen. Op 26 januari was er weer een kleine kring om de maan.

 • 20 december 2007 - 24 januari 2008:
   Komeet 17P/Holmes

   In de periode van 20 december 2007 tot 24 januari 2008 kon komeet 17P/Holmes nog acht keer worden waargenomen door Wim Zanstra Het ging daarbij steeds om de helderheid van de komeet, de comadiameter, de graad van condensatie en de lengte en richting van de staart. Ook werd altijd melding gemaakt van de weers-omstandigheden en de kwaliteit van de atmosfeer. De storende factoren als stadslicht, maanlicht en schemering werden daarbij niet vergeten. Het beste instrument om een redelijk heldere komeet waar te nemen is een verrekijker of binoculair, zoals bijvoorbeeld met een lensopening van 50 mm en een vergroting van 10 keer. (Afgekort: B10x50). Hoewel de totale helderheid afnam tot 4,5m en de centrale condensatie bijna geheel verdween, nam de diameter van de coma toe tot ruim een graad. Door de grote comadiameter was de helderheid van de komeet moeilijk te bepalen. De bedoeling is daarbij de vergelijkingssterren zover uit focus te draaien dat de schijfjes even groot worden als de coma van de komeet. Een probleem ontstaat als de verrekijker daartoe niet in staat is. Het schatten wordt dan echt lastig. Op 6 januari 2008 begon een wat langgerekte vorm zichtbaar te worden. In de richting waar de zon (onder de horizon) stond had de coma een vrij scherp begrensde rand, terwijl aan de andere kant de coma er wat langgerekter en harig uitzag. Er kwam meer zicht op de staart die (schijnbaar) was aangegroeid tot een graad lengte. De comadiameter varieerde erg met de weersomstandigheden. De komeet was niet meer met het blote oog te zien, hoewel hij nog steeds in de buurt van het zenit verkeerde. Met de B10x50 was hij toch gemakkelijk te vinden in de buurt van de ster Algol. Alleen rond de periode van Volle Maan was de komeet zelfs in de verrekijker niet meer te zien. Een mooie fotogallery is te vinden op de website www.spaceweather.com. Ga voor verdere info naar www.kometen.nl.

 • 29 december 2007 - 7 januari 2008:
   Komeet 8P/Tuttle

   Vanaf 29 december 2007 kon door Wim Zanstra de eveneens periodieke komeet 8P/Tuttle worden waargenomen, ook met een 10x50 verrekijker. Uitgaande van het Andromedastelsel M31 kon de komeet gemakkelijk worden opgespoord. Met behulp van een aantal vergelijkingssterren werd de helderheid aanvankelijk geschat op 5,6m. Het zwakkere spiraalstelsel M33 in de buurt kon met het gebruikte instrument niet worden waargenomen. De coma van komeet Tuttle was iets meer gecondenseerd dan die van komeet Holmes en van een staart was niets te zien. De diameter van de coma was ruim een halve graad en geleidelijk iets toenemend. Op 7 januari 2008 werd de komeet voor de vierde en laatste maal gezien. De helderheid was toen al afgenomen tot 5,9m. Daarna verdween de komeet onder de zuidwestelijke horizon in de avondschemering. www.kometen.nl.

 • 4 januari 2008:
   Bo÷tiden   Een van de door Klaas Bus gedetecteerde radioreflecties, in dit geval van een Bo÷tide op 4 januari 2008 die duurde van 8.17 tot 8.19 MET.   In bovenstaande grafiek staan de uuraantallen van de radiometeoren die werden waargenomen tussen 3 januari 18.00 MET en 4 januari 13.00 MET in 2008. In dit geval ging het om de zwerm van de Bo÷tiden plus de bijbehorende sporadische meteoren. De per uur opgegeven aantallen horen bij het voorafgaande uur. Het kortdurende maximum werd verwacht rond 7.00 MET op 4 januari. Vanaf het begin van de meting nam de hoogte van de radiant boven de horizon eerst af, maar onderweg naar het maximum namen toch de uuraantallen toe. De dip bij 21.00 MET ontstond door de kruising van de radiant met het loodrechte vlak door zender en ontvanger. Vanaf 4.00 MET nadert de radiant het zenit en nemen de gemeten uuraantallen weer af, ondanks de aanloop naar het maximum van de zwerm. Deze metingen werden op dezelfde manier gedaan als die van de Geminiden.

   Klaas Bus