Donateurs

De Stichting Weer- en Sterrenkunde Eemsmond is een non-profit organisatie die ten doel heeft de weer- en sterrenkunde en de daarmee verwante wetenschappen onder de aandacht van het publiek te brengen.
Hiertoe organiseert zij maandelijks lezingen op meteorologisch en astronomisch gebied, doet zij mee aan het organiseren van de jaarlijkse landelijke sterrenkijkdagen, organiseert waarneemacties en andere activiteiten op weer- en sterrenkundig gebied.

Draagt u de stichting een warm hart toe en wilt u het haar mogelijk maken haar activiteiten te blijven organiseren dan kan dat door middel van een donatie.

Wilt u regelmatig de door de stichting georganiseerde lezingen bijwonen wordt dan voor minimaal 45 euro per jaar een vaste donateur.

Vaste donateurs die jaarlijks het vastgestelde minimum bedrag doneren krijgen van iedere lezing een aankondiging en hebben gratis toegang tot lezingen en andere activiteiten van de stichting.

Wilt u vaste donateur worden neem dan kontakt op met Siert Klein van het secretariaat.

Donaties kunnen overgemaakt worden op
rekeningnr: NL19 ABNA 0402 3782 37

 

Lezingen worden gehouden in:
Restaurant Nefertari
Wijkstraat 68, Appingedam
Aanvang 19:30 uur

6 december 2017
dr Rob van Gent, sterrenkundige en wetenschapshistoricus aan de Universiteit Utrecht.
Onderwerp: Hemelkaarten en Zeevaartkunde in de Gouden Eeuw.

10 januari 2018
Prof. dr. H.W. Broer, emeritus hoogleraar en wetenschappelijk directeur Johan Bernouilli Instituut te Groningen.
Onderwerp: 1:2:4 resonante periodieke bewegingen van Jupiter en zijn Gallileïsche manen en hun libraties.