Het waarnemen van een komeet

Nu er in maart weer een vrij heldere komeet tevoorschijn komt, volgt hieronder de methode om waar te nemen en de helderheid te schatten. In eerste instantie dienen de ogen van de waarnemer zeker een half uur aan het donker gewend te zijn. Gebruik een verrekijker waarvan de uittreepupil 5 mm bedraagt, gelijk aan de pupil van het oog in de nacht. Het quotiënt van de intreepupil (diameter objectief) en de uittreepupil is gelijk aan de vergroting van het instrument. Kijk altijd in het centrum van het beeld en maak verder gebruik van de Sidgwick-methode.

Bepaal de diameter van de coma van de komeet door vergelijking met de sterren in de buurt. Met behulp van dit gegeven kan de kijker onscherp worden gesteld door het oculair naar buiten te draaien en wel zover dat de sterren vlekjes worden die even groot zijn als de coma van de komeet. De ster met het aldus gevormde onscherpe vlekje dat even helder is als de coma van de komeet geeft dan de helderheid aan. De helderheden van de vergelijkingssterren zijn te vinden in een sterrenatlas, of worden bekend gemaakt door de werkgroep Kometen. Zie de website www.kometen.nl.

  • Komeet C/2011 L4 (PANSTARRS)
      Komeet C/2011 L4 (PANSTARRS) bevindt zich in de tweede helft van de maand in de avondschemering laag boven de noordwestelijke horizon in het sterrenbeeld Andromeda. Er is een kans dat deze komeet zelfs met het blote oog te zien zal zijn. De (nieuwste) gegevens daarover zijn te vinden in de "Sterrengids 2013" en op de website van de werkgroep Kometen: www.kometen.nl.
      De komeet is op 6 juni 2011 ontdekt met de 1,8 meter Pan-STARRS-1 telescoop op Hawaï. (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System).


  • WTZ